BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

 

İş Yeri Uygulaması Eğitimi

Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli, kalifiye insan gücü yetiştirmek olan Meslek Yüksekokulları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize; bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin gereksinimi olan kaliteli meslek eğitimi almış, sorumluluk sahibi, üretken ve yetkin nitelikli eleman yetiştirmeyi amaç edinen yüksekokul programlarında 4 yarıyıllık eğitim-öğretim, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. 3 döneminin okulda teorik ders ve 1 dönem işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitim olarak yapılması ile iş ve meslek hayatına hazırlamaktayız.

Zorunlu işbaşında eğitim uygulamasının amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Eğitim öğretim dönemi içinde yapılacak olan işyeri uygulama eğitimi, akademik ve uygulama takvimine uygun olarak 4. dönem süresince 14 hafta ve tam zamanlı olarak yapılacaktır. Öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için üç dönem sonundaki genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şartı aranacaktır. Dolayısı ile bu şartı sağlayamamış öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemeyeceklerdir. İşyeri uygulama protokolünün akdedilmesi ile beceri eğitimine işletmelerde devam eden öğrencilerin sigortaları SGK hükümlerine göre Başkent Üniversitesi tarafından ödenecektir.

İşbaşında eğitim uygulamasının amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilerin takip ve denetimi görevlendirilecek sorumlu bir öğretim elemanı tarafından yapılacaktır. Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyete hak kazanabilmeleri için ders statüsünde olan KMYO204 – İş Yeri Uygulaması dersini başarı ile tamamlamaları zorunludur.

Bu çerçevede meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan ilgili programlarda okuyan öğrencilerimiz işyeri uygulaması yapmak üzere işletmelere bir protokol dâhilinde katılacaklardır.

İletişim Telefonu :0312 814 19 19
Mail : kmyo@baskent.edu.tr


İşbaşında Eğitim Uygulaması Broşür

İşbaşında Eğitim Uygulaması Tanıtım Sunumu

İşbaşında Eğitim Uygulaması Takvimi (2023-2024)

İEU Kahramankazan MYO Müdürün Kurumlara Mesajı

İEU Talep Toplama Formu EK-A

İşbaşında Eğitim Uygulaması Yönergesi (Güncellendi)

İEU Özeti ve Ücretlendirme Politikası

EK-1 İşbaşında Eğitim Uygulaması Talep İnceleme Dilekçesi

EK-2 İşbaşında Eğitim Uygulaması Yer Bildirme Formu

EK-3 İşbaşında Eğitim Uygulaması Kabul ve Sözleşme Belgesi

EK-3-1 İşbaşında Eğitim Uygulaması Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısı Formu

EK-4 İşbaşında Eğitim Uygulaması Dosyası

EK-5 İşbaşında Eğitim Uygulaması Yerinde Değerlendirme Formu

EK-6 İşbaşında Eğitim Uygulaması Telefonla Değerlendirme Formu

EK-7 İşbaşında Eğitim Uygulaması Aylık Devam Çizelgesi

EK-8 İşbaşında Eğitim Uygulaması Rapor Dosyası Yazim Kılavuzu

EK-9 İş Yeri Uygulaması Başvuru ve Kabul Formu

İşbaşında Eğitim Uygulaması Sıkca Sorulan Sorular

İşbaşında Eğitim Uygulaması İşlem Adımları

İşbaşında Eğitim Uygulaması Öğrenci Bilgi Formu

İşbaşında Eğitim Uygulaması Organizasyon Şeması

İşbaşında Eğitim Uygulaması Notlandırma Kriterleri

Program Koordinatörleri

İEU Protokol Şablonu

İEU Firma Bilgi Formu

İşbaşında Eğitim Uygulaması Referans Listesi

Geri Bildirim Formu İEU - Öğrenci

Geri Bildirim Formu İEU - İş Yeri

ISEC 2021 – 2. Uluslararası Eğitim ve Değişim (Mesleki Eğitim) Sempozyumu Sunumu

ICAR 2022 - 9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Sunumu

3+1 İş Başında Eğitim Uygulaması Modelinin Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Örneğinde Değerlendirilmesi

Firmaların İş Yeri Uygulaması Kontenjan Taleplerine Yönelik Form

 

 

Başkent Üniversitesi Kahramankazan MYO 3+1 İşbaşında Eğitim Uygulaması Üniversite – Sanayi İşbirliği Kapsamında Protokol Yapılan İşletmeler

 2020 - 2021 Paydaşlarımız