BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kazan Meslek Yüksekokulu

 

Müdürün Mesajı

         2007 yılında kurulmuş olan Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu’nda halen İşletme Yönetimi, Dış Ticaret, Lojistik, Otomotiv Teknolojisi, Mekatronik, Elektronik Teknolojisi ve  Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programlarında ön lisans eğitimi verilmektedir.

           Yüksekokulumuzun amacı, ulusunu ve ülkesini seven, dünyayı tanıyan, düşünen, üreten, yenilikleri izleyebilen, nitelikli ve bilinçli meslek elemanları yetiştirmektir. Kuramsal ve uygulamalı derslerin bir arada yürütülmesi, iş başında eğitim ilkesine bağlı olarak 30 iş gününden oluşan zorunlu yaz stajı uygulaması ve en az bir yabancı dile egemen öğrencilerin yetiştirilmesi çağdaş bir anlayışla hazırlanan eğitim ve öğretim programlarımızın ortak özellikleridir.

      Eğitim programlarımız Bologna Süreci kapsamında hazırlanmaktadır. Başkent Üniversitesi olarak Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından üniversitemize Erasmus+ Programı kapsamında Yükseköğretim Diploma Eki, AKTS Etiketi ve Erasmus Üniversite Beyannamesi verildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz. Üniversitemiz’in Erasmus Belgesi’ne sahip olması nedeniyle, Yüksekokulumuz Leonardo da Vinci Programı üyesidir. Tüm öğrencilerimize ilk kayıtta “başarılı olma” koşuluna bağlı olarak öğrenimleri süresince yararlanabilecekleri %50 ve %100 arasında değişen burs verilmektedir.

        Eğitim dilimiz Türkçe’dir. Bir yıl süreli yoğun İngilizce programı (İngilizce Hazırlık) isteğe bağlıdır. Ön lisans eğitimimiz süresince akademik ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimi programlarımızda yer almaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı (DGS) sonucuna göre vakıf ve kamu üniversitelerinde lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
Kazan MYO Müdürü