BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

 

Sayısal Veriler İstatistikler

KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU

2019-2020 AKADEMİK YILI PERFORMANS RAPORU

 

 •  
 1. Eğitim-Öğretim Yükü ve Dağılımı
 2. Tam Zamanlı Öğretim Elemanlarının Akademik Çalışmaları
 3. Proses Sonuçları
 4. Belirlenen Hedefler ve Sonuçları
 5. Düzeltici Faaliyetler

 

 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM YÜKÜ VE DAĞILIMI

Kahramankazan MYO’nun 2019-2020 akademik yılı içinde verdiği eğitim-öğretim hizmetleri üç farklı tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1 incelendiğinde, belirtilen akademik yıl içinde 220 dersin, toplam 624 kredi saati ile verildiği görülmektedir. Yıl içinde verilen derslerin kredi saat olarak %19,7 Kakhramankazan MYO bünyesinde bulunan programların kendi bünyesinde verildiği, % 39,7 Yüksekokul bünyesindeki diğer programlardan temin edildiği ve % 40,5 Üniversite zorunlu derslerini oluşturduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1. Ders Sayısı Kredi Saati

 

 

 

Tablo 2’de yüksekokul bünyesinde verilmekte olan önlisans derslerinin öğretim elemanlarına göre paylaşımı verilmektedir. Yüksekokul bünyesinde önlisans derslerinin % 99,3’ü Tam zamanlı öğretim elemanlarınca % 0,7’si ders saati ücretli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Tam zamanlı öğretim elemanlarının verdiği derslerin % 25,5’i Öğretim üyelerince,  % 74,5’i Öğretim görevlilerince yürütülmektedir.

Tablo 2. 2019-2020 Akademik Yılında Yüksekokul Programlarında Okutulan Derslerin Dağılımı

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PAYI

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PAYI

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN

TOPLAM

Kredi

%

Kredi

%

Kredi

%

17

20,0

68

80,0

85

100,0

37

43,0

49

57,0

86

100,0

16

19,8

65

80,2

81

100,0

19

17,0

93

83,0

112

100,0

14

16,7

70

83,3

84

100,0

17

19,3

71

80,7

88

100,0

32

38,6

51

61,4

83

100,0

14

29,2

34

70,8

48

100,0

16

31,4

35

68,6

51

100,0

11

22,4

38

77,6

49

100,0

11

23,4

36

76,6

47

100,0

209

25,5

610

74,5

819

100,0

 

Tablo 3 incelendiğinde toplam öğrenci sayısının belirtilen akademik yıl içerisinde 316 olduğu ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2 olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Son Dört Akademik Yıla Göre Öğrenci Sayılarının Dağılımı

PROGRAM

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

DIŞ TİCARET

54

49

50

43

10

12

8

15

5

4

6

3

İŞLETME YÖNETİMİ

65

40

35

26

11

9

9

15

6

4

4

2

LOJİSTİK

62

57

47

34

8

9

10

14

8

6

5

2

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

25

35

44

35

9

12

9

17

3

3

5

2

KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

19

24

33

34

9

12

9

13

2

2

4

3

MEKATRONİK

59

62

53

41

10

12

11

16

6

5

5

3

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

28

40

45

33

5

11

10

9

6

4

5

4

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ

 

 

 

15

 

 

 

9

 

 

 

2

GIDA TEKNOLOJİSİ

 

 

 

16

 

 

 

9

 

 

 

2

MAKİNE PROGRAMI

 

 

 

30

 

 

 

11

 

 

 

3

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

 

 

8

 

 

 

11

 

 

 

1

TOPLAM

312

307

307

316

23

24

24

139

14

13

13

2

 

 1. TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının son dört akademik yıla ait yayın sayıları Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Öğretim Elemanlarının Akademik Çalışmalarının Dağılımı

 

Öğretim Elemanı Sayısı

Yayınlar

Bildiri

Atıf

Makale

Kitap

Uluslararası

Ulusal

Uluslararası

Ulusal

Uluslararası

Ulusal

2016-2017

23

10

1

2

0

13

4

21

2017-2018

24

6

2

0

3

24

2

47

2018-2019

24

7

6

6

2

13

1

0

2019-2020

24

12

6

4

1

5

 

 

 

 1. PROSES SONUÇLARI

Yüksekokul bünyesinde iki tane kritik nokta belirlenmiştir.

 • Ekle-sil döneminde Ekle-sil işlemlerinin hatasız ve eksiksiz olarak yapılması” olarak belirlenmiş kritik nokta kapsamında Güz yarıyılında 31, Bahar yarıyılında ise 11 öğrenci dilekçesi ile düzeltme işlemi yapılmıştır.
 • Yarıyıl sonu işlemlerinin hatasız ve eksiksiz olarak yapılması” olarak belirlenmiş olan kritik noktaya ait yapılan kontrolde Güz yarıyılında Türk Dili I ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi derslerine ilişkin maddi hata yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli düzeltme yapılmıştır.

 

 1. BELİRLENEN HEDEFLER VE SONUÇLARI

 

 • Akademik yayın sayısının arttırılması” kapsamında kurulan hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.
 • Kahramankazan ilçe halkının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında üniversitemizin bölümleri ile proje çalışması yapmak” olarak belirlenmiş hedef gerçekleştirilememiştir.
 • ERASMUS + kapsamında uluslararası eğitim olanaklarından yararlanmak” olarak belirlenmiş hedef kapsamında bir öğrenci başvuru yapmış olup, yabancı dil sınavına girmediği için hedef gerçekleştirilememiştir.

 

 1. DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Düzeltici faaliyetlere yönelik yüksekokulumuz öğrencilerinden gelen geri bildirimler üzerine yapılan faaliyetler Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Yüksekokul bünyesinde Tespit edilen Uygunsuzluklar ve Uygulama Sonuçları

Uygunsuzluğun Tanımı

Gerçekleştirilen Faaliyetler

Öğrencilerin kütüphanedeki ahşap sandalyelerin rahat ve sağlam olmadığı için şikayetçi olmaları

Kütüphanede yer alan ahşap sandalyelerin ofis mobilyaları ile değiştirilmesi sağlanmıştır.

Öğrencilerin kütüphanedeki yuvarlak masalarından çalışamadıkları için şikayetçi olmaları

Kütüphanede yer alan yuvarlak masaların dikdörtgen ve geniş masalar ile değiştirilmesi sağlanmıştır.

Öğrencilerin kütüphanede alanlarına özgü yeterli kaynak bulamadıkları için şikayetçi olmaları

Program bazlı ihtiyaç duyulan güncel kitap listesi oluşturularak temin edilmiştir.

Öğrencilerin sınav dönemlerinde çalışma ortamı bulamadıkları için şikayetçi olmaları

Öğrencilerin sınav dönemlerinde çalışabilmeleri için bir adet sesli çalışma odası ile bir adet sessiz çalışma odası oluşturulmuştur.

Öğrencilerin kütüphanenin yerinin kantinin yanında olmasından dolayı hem gürültü hem de koku olduğunu belirtmesi ve şikayetçi olmaları

Yüksekokulumuz fiziki imkanları değerlendirildiğinde kütüphane için uygun bir yer tespit edilemediği için uygunsuzluk giderilememiştir.