BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

 

Yönetim

 Yüksekokul Müdürü

 Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN

 fsahin@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19

 Yüksekokul Müdür Yardımcısı 

 Öğr.Gör. Gözde KUBAT

 gozer@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19 (112)

 Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 Mekatronik Program Sorumlusu

 Öğr.Gör. İbrahim DAYLIK

 idaylik@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19 (111)

 Lojistik Program Sorumlusu

 Öğr.Gör. Özkan KUTLUCAN

 okutlucan@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19 (137)

 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

 İşletme Yönetimi Program Sorumlusu

 Dr. Öğr. Üyesi Erkan YILDIZ

 eyildiz@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19 (110)

 Dış Ticaret Program Sorumlusu

 Öğr.Gör. Sinan Can ALTUNTAŞ

 scaltuntas@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19 (138)

 Elektronik Teknolojisi Program Sorumlusu

 Öğr.Gör. Bircan DEMİRAL

 bdemiral@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19 (121)

 Otomotiv Teknolojileri Program Sorumlusu

 Dr. Öğr. Üyesi Nida BİRGÜL

 nbirgul@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19 (123)

 Kontrol ve Otomasyon  Teknolojisi Program Sorumlusu

 Öğr.Gör. Hüdaver ATASOY

 hatasoy@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19 (140)