BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kazan Meslek Yüksekokulu

 

Faaliyet Raporları

1.BİLİMSEL ÜRETİME İLİŞKİN FAALİYETLER

Kazan Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon, Elektronik ve Otomasyon, Dış Ticaret Bölümleri ile faaliyet göstermekte olup müfredat öğrencilere gerekli teorik ve uygulama donanımı kazandıracak şekilde hazırlanmıştır. Ülkemizin hızla gelişen ekonomisi göz önünde bulundurularak sektörlerin temelde ihtiyaç duydukları nitelikli eleman yetiştirme hedefinde olan programlarımız, bu amaca yönelik hareket etmektedir.

Bilimin en önemli misyonu olan problem tespit etme, çözüme yönelik alternatifleri belirleme ve bu alternatiflerden en uygununu seçme konularında öğrencilerimizi geliştirmek ve kendi programları ile ilgili sektör, sanayi ve iş yerlerinde karşılaşabilecekleri problemleri tespit ederek bunlar üzerinde uygulama yapmalarını sağlamak amacıyla; ikinci sınıf öğrencilerimize yönelik Mesleki Uygulama I-II dersleri 2014-2015 Eğitim Yılı Güz yarıyılından itibaren yürütülmeye başlanmıştır. Mesleki Uygulama dersinin amacı, teorik olarak öğrenilen bilgilerin iş hayatında uygulanmasının öğrencilerin kendilerinin yaparak öğrenmeleridir.

Kazan Meslek Yüksekokulu tüm programlarındaki öğrencilere kendi programları kapsamında gerçekleştirilen 30 günlük yaz stajı ve ikinci sınıf boyunca haftada bir gün olmak üzere uygulanan mesleki uygulama dersi ile öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek iş ortamında pratik bilgiler ile desteklemesi sağlanmaktadır.

2015 yılının Stratejik planında belirlenen "Yüksekokulumuz akademik çalışma sayısının arttırılması" için kadrolu öğretim elemanlarımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar bilimsel hayata katkıda bulunarak, gerek Kazan Meslek Yüksek Okulu'ndaki programların iyileştirilmesine gerekse de ilgili öğretim elemanının kendi uzmanlık alanını güçlendirmesine yöneliktir. Öğretim elemanlarının bilimsel gelişimi kapsamında bir yurt dışı kongreye ve iki ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu’na katılım gerçekleşmiştir. İki öğretim elemanı ERASMUS kapsamında ders anlatmak üzere beş günlük sürede yurt dışında bulunmuştur.

 

2. ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Bilimsel üretimi desteklemek, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmek ve fikirlerini gerçekleştirebilecekleri ortam sağlamak amacıyla Mekatronik programında mevcut laboratuarlara ilave laboratuar kurma faaliyetleri devam etmektedir.

Okulumuz öğrencilerinin küçük bir grup etkinliği içerisinde, iletişim becerileri, takım çalışması, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme, problem bulma ve çözme, öğrenmedeki bağımsız sorumluluk, bilgi paylaşımı gibi çok sayıda arzu edilen diğer özellikleri edinmesiyle genel beceri ve tutumlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda okulumuzda yeni bir öğretim modeli olarak Probleme Dayalı Öğrenme yöntemi kullanılmasına karar verilmiş ve Kazan Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına 15-17 Eylül 2015 tarihlerinde Prof. Dr. Arzu BALKAN ve Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL tarafından probleme dayalı öğrenme konusunda Kazan Meslek Yüksekokulunda 3 günlük bir eğitim verilmiştir.

Başkent Üniversitesi ve Anadolu OSB’nin “Eğitim ve Mesleki Gelişim” konusunda 20 Nisan 2015 tarihinde imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamında Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Danışmanı ile yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından yapılan toplantıda; açılacak programlar ve Anadolu OSB’de bulunan firmalarda okulumuzun Mesleki Uygulama ve staj derslerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin görüşmelerde bulunulmuştur.

3. TOPLUMUN GEREKSİNİMLERİNE YANIT VERMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Anadolu OSB’de ihtiyaç duyulan meslek türlerinin belirlenmesi için Nisan ayında Sektörel Algı Araştırması yapılmıştır. Çalışma sonucunda en çok ihtiyaç duyulan 3 meslek türü Makine Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi ve Otomotiv Teknolojisi olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin ve bulunduğumuz bölgenin ihtiyacı olduğu yapılan çalışmalarla elde edilen bilgiler doğrultusunda Çocuk Gelişimi, Adalet, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ve Kontrol Otomasyon olmak üzere 4 yeni programın açılması için 06/03/2015 tarihinde B.Ü. senato onayına sunulmuş ve YÖK nezdinde girişimde bulunulmuştur. Başvuruda bulunduğumuz yeni programların da açılmasıyla kaliteli bir eğitim anlayışıyla tercih edilme ve doluluk oranlarımızın yükseltilmesinin yanı sıra bulunduğumuz ilçenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişim ve etkileşimine de katkı sağlanacaktır.

 

Ankara ilçelerindeki 25/02/2015-07/04/2015 tarihleri arasında toplam 18 teknik ve meslek lisesine gidilerek okulumuz programlarının tanıtımı yapılmıştır.

 

26/06/2015-15/07/2015 tarihleri arasında okulumuz öğretim elemanlarının katkılarıyla Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünde Tanıtım Günleri düzenlenmiştir. Bu tarihler arasında gelen öğrenci ve velilerine okulumuz programları tanıtılmış, iş olanakları ve Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine devam edebilecekleri programlar açıklanmıştır. Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından belirtilen tarihler arasında tercih rehberliği hizmeti verilmiştir.

 

Tanıtım faaliyetleri kapsamında Başkent Üniversitesi Kanal B doğru seçim programına 29 Mayıs 2015 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Şükran ÖKTEM ve Öğr. Gör. Servet TULUM katılmışlardır.

 

İlçedeki öğrencilere ve halka katkı sağlamak amacıyla, Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi Öğretim Üyeleri tarafından konferans ve eğitim verilmesi için Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ile görüşmeler yapılmış olup, aktif olarak iletişim devam ettirilmektedir.