BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

 

Performans Raporu

KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU

2020-2021 AKADEMİK YILI PERFORMANS RAPORU

       İçerik

  1. Eğitim-Öğretim Yükü ve Dağılımı
  2. Tam Zamanlı Öğretim Elemanlarının Akademik Çalışmaları
  3. Proses Sonuçları
  4. Belirlenen Hedefler ve Sonuçları
  5. Düzeltici Faaliyetler

 

  1. EĞİTİM-ÖĞRETİM YÜKÜ VE DAĞILIMI

Kahramankazan MYO’nun 2020-2021 akademik yılı içinde verdiği eğitim-öğretim hizmetleri üç farklı tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1 incelendiğinde, belirtilen akademik yıl içinde 220 dersin, toplam 624 kredi saati ile verildiği görülmektedir. Yıl içinde verilen derslerin kredi saat olarak %19,7 Kakhramankazan MYO bünyesinde bulunan programların kendi bünyesinde verildiği, % 39,7 Yüksekokul bünyesindeki diğer programlardan temin edildiği ve % 40,5 Üniversite zorunlu derslerini oluşturduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1. Ders Sayısı Kredi Saati

PROGRAM

PROGRAMIN VERDİĞİ DERSLER

PROGRAM DIŞINDAN ALINAN DERSLER

ZORUNLU DERSLER
(Türk Dili, A.İ.İ.T., GSB, BTU)

Sayı

Kredi

Sayı

Kredi

Sayı

Kredi

DIŞ TİCARET

14

36

25

61

21

59

İŞLETME YÖNETİMİ

8

23

27

65

19

50

LOJİSTİK

9

27

24

59

21

60

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

11

37

17

49

22

67

KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

11

39

18

52

23

73

MEKATRONİK

10

36

18

53

22

70

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

10

36

18

51

22

70

MAKİNE PROGRAMI

6

18

12

31

17

44

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

6

16

16

38

17

42

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ

6

22

14

31

16

45

GIDA TEKNOLOJİSİ

6

20

14

31

16

43

TOPLAM

73

234

147

390

150

449

 

19,7

 

39,7

 

40,5

 

 

Tablo 2’de yüksekokul bünyesinde verilmekte olan önlisans derslerinin öğretim elemanlarına göre paylaşımı verilmektedir. Yüksekokul bünyesinde önlisans derslerinin % 97 si Tam zamanlı öğretim elemanlarınca % 3’ü ders saati ücretli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Tam zamanlı öğretim elemanlarının verdiği derslerin % 21’i Öğretim üyelerince,  % 79’u Öğretim görevlilerince yürütülmektedir.

Tablo 2. 2020-2021 Akademik Yılında Yüksekokul Programlarında Okutulan Derslerin Dağılımı

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PAYI

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PAYI

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN

TOPLAM

Kredi

%

Kredi

%

Kredi

%

19

22,6

65

77,4

84

100,0

25

33,3

50

66,7

75

100,0

16

21,3

59

78,7

75

100,0

19

26,0

54

74,0

73

100,0

18

21,7

65

78,3

83

100,0

20

25,3

59

74,7

79

100,0

10

16,4

51

83,6

61

100,0

10

16,1

52

83,9

62

100,0

18

23,7

58

76,3

76

100,0

18

25,0

54

75,0

72

100,0

23

28,4

58

71,6

81

100,0

176

21

661

79,0

837

100,0

 

Tablo 3 incelendiğinde toplam öğrenci sayısının belirtilen akademik yıl içerisinde 142 olduğu ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 1 olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Son Beş Akademik Yıla Göre Öğrenci Sayılarının Dağılımı

 

 

           2. TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının son beş akademik yıla ait yayın sayıları Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Öğretim Elemanlarının Akademik Çalışmalarının Dağılımı

           3. PROSES SONUÇLARI

Yüksekokul bünyesinde iki tane kritik nokta belirlenmiştir.

Ekle-sil döneminde Ekle-sil işlemlerinin hatasız ve eksiksiz olarak yapılması” ve “Yarıyıl sonu işlemlerinin hatasız ve eksiksiz olarak yapılması” olarak belirlenmiş olan kritik noktalara ait yapılan kontrolde risk ortaya çıkmadığı için %100 başarı ile tamamlanmıştır.

 

           4. BELİRLENEN HEDEFLER VE SONUÇLARI

 

  • Akademik yayın sayısının arttırılması” kapsamında kurulan hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.
  • Kahramankazan ilçe halkının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında üniversitemizin bölümleri ile proje çalışması yapmak” olarak belirlenmiş hedef gerçekleştirilememiştir.
  • ERASMUS + kapsamında uluslararası eğitim olanaklarından yararlanmak” olarak belirlenmiş hedef kapsamında hiç başvuru olmadığı için hedef gerçekleştirilememiştir.
  • İki akademik personel için çalışma onayının verilmesi, ilgili kategorilerde 2021 de 3 yayın çıkartmak, Üniversite Sanayi İşbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin 2 adet protokol yapılması” olmak üzere üç yeni hedef eklenmiştir.

 

           5. DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Düzeltici faaliyetlere yönelik yüksekokulumuz öğrencilerinden gelen geri bildirimler üzerine yapılan faaliyetler Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Yüksekokul bünyesinde Tespit edilen Uygunsuzluklar ve Uygulama Sonuçları

Uygunsuzluğun Tanımı

Gerçekleştirilen Faaliyetler

Pandemi koşulları düşünüldüğünde derslikler de öğrenim görecek öğrenci sayısının fazla olması

Derslikler için belirlenen sınıf mevcutları derslik kapılarına asılmış olup, haftalık ders programları yapılırken mevcutlara uygun yerleştirmeler yapılmıştır.