Öğr.Gör. MACİDE BERNA ÇAĞLAR KALKAN

Lojistik ProgramıTel :
E-Posta : mbcaglar[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2019), Yildiz Teknik Üniversitesi, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama
 • Yüksek Lisans (2012), İstanbul Üniversitesi, Uluslararasi İşletmecilik
 • Lisans (2004), İstanbul Üniversitesi, Ulaştirma Ve Lojistik Fakültesi

Çalışma Alanları


 • ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

 • LOJİSTİK YÖNETİMİ

Ödüller


 • Kalkan B, Aydın K. Birincilik Ödülü. 2.Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bilim Kurulu", Sakarya", 23/11/2018.

Kitaplar


 • Hazir K, Gümüşay Çapin A, Akkan E, Ciğerci E, Kahraman A, Ören A, Yalçi EB, Çağlar MB, Ceran MB, Görçün Ö. E-Lojistik Uygulamaları. In:Mehmet Duruel , Özhan Görçün editors. Lojistik. İstanbul: LİSANS; 2016. p.269-299.

 • Acer A, Karagöz B, Cebeci E, Coşkun E, Koçarslan H, Çağlar MB, Ortakarpuz M, Göktürk M, Kaya Ş. Temel Kavramlar. In:Ayça Gümüşay Çapın, Metehan Ortakarpuz editors. Gümrük İşlemleri. İstanbul: Lisans yayıncılık; 2015. p.14-31.

Makaleler


 • Kalkan B, Aydın K. Dördüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Yetenek Boyutlarına İlişkin Bir Çalışma. Alphanumeric Journal, 2019; 7(7):59-70.

 • Kalkan B. The Relation between Use of Information Technologies in Logistics Firms, Customer Satisfaction and Business Performance. Internatioanl Journal of Trade, Economics and Finance, 2018; 9(1):14-19. ( EBSCO )

 • Çağlar B. E-Ticaret Sektöründe Algılanan Lojistik Hizmet Performansı ile Marka Sadakati ve Marka Güveni Arasındaki İlişki: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma.. Online Academic Journal of Information Technology, 2014; 5(15):76-88. ( EBSCO )

 • Çağlar MB. Lojistik İşletmelerinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı, Müşteri Memnuniyeti ve İşletme Performansı İlişkisi: Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014; (32):41-55.

 • Çağlar MB, Kuşçuoğlu M. İnsani Yardım ve Lojistik Yönetimi. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2013; (30):45-52.

 • Karagöz B, Çağlar B. Perakende Sektöründe Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi. Academic Journal of Information Technology, 2011; :-. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Kalkan B, Aydın K. Dördüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Yetenek Boyutlarına İlişkin Bir Araştırma. 2.Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi: Sakarya; 22/11/2018 - 23/11/2018

 • Kalkan B, Aydın K. A Conceptual Study on Fourth Party Logistics Activities in Turkey. IV.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi: Aydın; 07/09/2018 - 08/09/2018

 • Kalkan B. The Relation between Use of Information Technologies in Logistics Firms, Customer Satisfaction and Business Performance. 2017 7th International Conference on Business and Economics Research (ICBER 2017): İngiltere; 27/10/2017 - 29/10/2017

 • Kalkan B, Kalkan K. LOJİSTİK YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI. VI. UZAKTAN ALGILAMA-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU: ADANA; 05/10/2016 - 07/10/2016

 • Çağlar B, Karagöz B. Uluslararası Pazarlama Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sisteminin Önemi. III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu: GEBZE/ KOCAELİ; 11/10/2012 - 12/10/2012

 • Çağlar B, Karagöz B. Tedarikçi İlişkilerinde Bilginin Rolü. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi: KONYA; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Çağlar B, Karagöz B. Tedarikçi İlişkilerinde Bilginin Rolü. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi: Konya; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Karagöz B, Çağlar B. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Lojistik Sektöründe Kullanımı. III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu: Gebze, Kocaeli; 11/10/2010 - 12/10/2010