Dr. Öğr. Üyesi ERKAN YILDIZ

İşletme Yönetimi ProgramıTel :
E-Posta : eyildiz[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~eyildiz/

 • Doktora (2014), Haliç Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2006), Selçuk Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim
 • Yüksek Lisans (2005), Selçuk Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Lisans (1988), Kara Harp Okulu Komutanliği, Yönetim Ve Organizasyon

Çalışma Alanları


 • PAZARLAMA

Ödüller


 • Yildiz E. ;Certificate of Award. University of Vienna", Viyana/Avusturya", 12/05/2018.

Kitaplar


 • Yıldız E. ;Marka Sermayesinin Çıktılarının Ölçümü: Pazar Performansını Elde Etmek. In:Doç. Dr. Aykan Candemir editors. Stratejik Marka Yönetimi Marka Sermayesinin İnşası, Ölçümü ve Yönetimi. Ankara: Nobel; 2019. p.334-356.

 • Yıldız E. ;Ağızdan Ağıza Pazarlama. In:Nevin Altuğ ve Şeniz Özhan editors. Pazarlamada Güncel Gelişmeler. Ankara: Nobel; 2018. p.177-206.

 • Yildiz E. ;Marka Kişiliğinin Marka Güveni ve Marka Tutumuna Etkileri. In:Nezihe TÜFEKCİ editors. İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar. Türkiye: Strategic Researches Academy (SRA); 2017. p.63-80.

Makaleler


 • Yildiz E. ;Sosyal Pazarlama Uygulamaları Marka İletişiminin Marka Güveni ve Daha Fazla Ödeme İsteği Üzerindeki Etkileri: Head & Shoulders Markası Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(3):471-487. ( EBSCO )

 • Çokbilen Erdoğan E, Ülker Demirel E, Yildiz E. ;Turistik Tatminin Destinasyon İmajı ve Subjektif Bilgi Aracılığıyla Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerindeki Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2018; 13(50):211-228. ( EBSCO )

 • Kelemci G, Yildiz E, Gusan G. ;Volkswagen Emisyon Krizine Karşı Tüketici Tepkileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Management, Marketing and Logistics, 2017; 4(4):423-437. ( EBSCO )

 • Yildiz E, Ülker Demirel E. ;Measuring the Effects of Brand Authenticity Dimensions on Word-Of-Mouth Marketing Via Brand Image Using Structural Equation Modeling. International Journal of Business and Social Science, 2017; 8(3):121-130. ( EBSCO )

 • Yildiz E, Koç M. ;Marka Mirası ve Marka Güveninin Satın Alma Niyeti, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Yildiz E, Akyol A. ;The Mediation Role Of Brand Preference On The Relationship Between Consumer-Based Brand Equity and Word of Mouth Marketing. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016; 8(3):19-41. ( EBSCO )

 • Yildiz E. ;AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ BOYUTLARINA ETKİLERİ: MARKA İMAJININ ARACILIK ROLÜ. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, 2015; 6(3):163-181. ( EBSCO )

 • Yildiz E. ;TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN MARKA TERCİHLERİNE ETKİSİNDE AİLENİN ARACILIK ROLÜ. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2015; 5(1):29-46. ( EBSCO )

 • Ülker Demirel E, Yildiz E. ;MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİLGİSAYAR MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNERİ DERGİSİ, 2015; 11(44):83-100. ( EBSCO )

 • Tokmak İ, Yildiz E, Turgut H. ;DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013; 10(1):96-114. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Yildiz E. ;Marka Faydasının Marka Tutumu ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri. IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series: Edirne; 29/09/2018 - 30/09/2019

 • Yildiz E. ;Fonksiyonel, Deneyimsel ve Sembolik Faydaların Marka Tatmini ile Davranışsal ve Tutumsal Sadakat Üzerindeki Etkileri. IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series: Edirne; 29/09/2018 - 30/09/2019

 • Ülker Demirel E, Yildiz E. ;Audience Evaluations and Attitudes Toward Product Placement. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Science and Education: Viyana/Avusturya; 11/05/2018 - 13/05/2018

 • Yildiz E, Uzel Aydinocak E. ;MARKA DENEYİMİ BOYUTLARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYLE ÇÖZÜMLENMESİ. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Science and Education: Viyana/Avusturya; 11/05/2018 - 13/05/2018

 • Yıldız E, Uzel Aydınocak E. ;Marka Tatmininin Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka Taahhüdünün Aracı Rolü. 22. Uluslararası Pazarlama Kongresi: Trabzon; 28/09/2017 - 30/09/2017

 • Yildiz E. ;The Effects of Brand Personality on Brand Trust and Brand Attitude. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017: PRAG/ÇEK CUMHURİYETİ; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Yildiz E. ;Marka Kişiliğinin Marka İmajı ve Tatmin Üzerindeki Etkileri. 16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: KUŞADASI/AYDIN; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Yildiz E, Kutlucan Ö, Kubat G, Tulum S, Şahin Fİ. ;Meslek Yüksek Okulları Eğitim ve Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU: ÇORUM; 12/10/2016 - 14/10/2016

 • Kubat G, Yildiz E, Kutlucan Ö, Tulum S, Altuntaş SC, Şahin Fİ. ;Mesleki Uygulama Dersi: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU: ÇORUM; 12/10/2016 - 14/10/2016

 • Yildiz E, Koç M. ;Marka Mirası ve Marka Güveninin Satınalma Niyeti, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri. 21. ULUSLARARASI PAZARLAMA KONGRESİ: KÜTAHYA; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Yildiz E, Koç M. ;MARKA MİRASININ AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMAYA ETKİLERİ: MARKA GÜVENİNİN ARACILIK ROLÜ. 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: İSTANBUL; 26/05/2016 - 29/05/2016

 • Yildiz E, Eroğlu Pektaş GÖ. ;TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ BOYUTLARININ MARKA İMAJI ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ TATMİNİNE ETKİLERİ. 2. YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU: MERSİN; 22/10/2015 - 24/10/2015

 • Koç M, Yildiz E. ;MARKA MİRASININ SATIN ALMA NİYETİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA SADAKATİNE ETKİLERİ. 2. YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU: MERSİN; 22/10/2015 - 24/10/2015

 • Eroğlu Pektaş GÖ, Erdem O, Yildiz E, Karadeniz M. ;SOSYAL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MARKA AŞKI ARACILIĞI ROLÜ İLE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: DETEJAN PAZARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ: ESKİŞEHİR; 10/06/2015 - 13/06/2015

 • Ülker Demirel E, Yildiz E. ;MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ: ESKİŞEHİR; 10/06/2015 - 13/06/2015

 • Yildiz E. ;AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN MARKA TERCİHLERİNE ETKİSİNDE MARKA İMAJI VE ALGILANAN KALİTENİN ARACILIK ROLÜ: ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ: ESKİŞEHİR; 10/06/2015 - 13/06/2015

 • Yildiz E. ;MARKA BİLİNİRLİĞİ VE ALGILANAN KALİTENİN MARKA TERCİHİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMAYA ETKİLERİ. 14. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: AKSARAY; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Yildiz E. ;TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN MARKA TERCİHLERİNE ETKİSİNNDE AİLENİN ARACILIK ROLÜ. 13. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: KEMER/ANTALYA; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Tokmak İ, Yildiz E, Turgut H. ;DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ. 12. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: MARMARİS; 02/05/2013 - 04/05/2013