Öğr.Gör. ÖZGE KAHRAMAN ILIKKAN

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ProgramıTel :
E-Posta : okilikkan[at]baskent.edu.tr
 • Lisans (2023), Anadolu Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler
 • Doktora (2012), Marche Politeknik Üniversitesi, Biyomoleküler Bilimler
 • Yüksek Lisans (2008), Ege Üniversitesi, Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
 • Lisans (2005), Ege Üniversitesi, Biyoloji

Çalışma Alanları


 • BİYOTEKNOLOJİ

Projeler


 • Ipsala Bölgesinde Monokültür Çeltik Tarımının Doga ve Insanlar Üzerinde Genotoksik Etkileri,. Kongre ", Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi", Tübitak 1001", 15/05/2018.

Kitaplar


 • Kahraman Ilıkkan Ö. Chapter 8 Interactions of Probiotics and Lactic Acid Bacteria With Heat Shock Proteins, Apoptosis, And Intracellular Signaling Pathways. In:Ed: Leon V. Berhardt editors. Advances in Medicine and Biology. USA: Nova Science Publishers; 2020

 • Kahraman Ilıkkan Ö. Chapter 6: The Relationship between Probiotics and Prostatitis. In:Leon V. Berhardt editors. Advances in Medicine and Biology. USA: Nova Science Publisher; 2020. p.133-145.

 • Kahraman Ö. Chapter10: Fortification strategies of cheeses as functional foods. In:Henrique Castelli and Luiz du Vale editors. Handbook on Cheese: Production, Chemistry and Sensory Properties.. USA: Nova Science Publishers; 2013. p.371-397.

 • Kahraman O. Fortification of foods with micronutrients. Part 2: Bioactive Food Compounds: Sources and Potential Health Benefits.. In:Danik M. Martirosyan editors. Introduction to Functional Food Science: Textbook. USA: Food Science Publisher; 2013. p.239-249.

Makaleler


 • Kahraman Ilıkkan Ö, Doğanlar O, Doğanlar ZB, Altinoluk Mimiroglu P, Soykan Kırbas A. Anticancer activity of the Hardaliye on HT-29 Cell Line and proliferative activity on CF-1 cell line: Apoptosis and Antioxidant pathway responsive gene expressions.. Integr Mol Med, 2017; 4(3):2-8. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Doğanlar O, Doğanlar ZB, Öngören G, Kahraman Ö, Altınoluk P, Kırbaş A. Single and combined toxicity of Aluminium and azorubine: Physiological and Genetic responses of Drosophila melanogaster. Fresenius Environmental Bulleten, 2017; 26:2936-2946. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kahraman Ilıkkan Ö. Effect of Hardaliye on FoxM1 Gene Expression Level of HT-29, DU-145, HeLa Cancer Cells and CF-1 (Mouse Embryonic Fibroblast).. Akademik Gıda, 2017; 15(2):119-123. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Aquilanti L, Kahraman O, Zannini E, Osimani A, Silvestri G, Ciarrocchi F, Garofalo C, Tekin E, Clementi F. Response of lactic acid bacteria to milk fortification with dietary zinc salts. International Dairy Journal, 2012; 25:52-59. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tekin ET, Ateş M, Kahraman Ö. Poly-3-hydroxybutyrate Producing Extreme Halophilic Archaeon: Haloferax sp. MA10 isolated from Çamaltı Saltern. Izmir Turk J Biol, 2012; 36:1-10. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kahraman Ö, Üstünol Z. Effect of zinc fortification on Cheddar cheese quality. J Dairy Sci, 2012; 95(6):2840-2847. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kahraman Ö. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÇİNKO İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR. GIDA(Ulakbim), 2011; 36(4):241-248.

 • Yaşa İ, Kahraman Ö, Tekin E, Koçyiğit A. Isolation and molecular identification of extreme halophilic archaea from Camalti Saltern.. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciencies, 2008; 25(2):117-121. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Bildiriler


 • Üstünol Z, Kahraman Ö, Arce A. Iron and zinc fortification of cheddar cheese. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY FALL 2019 NATIONAL MEETING & EXPO: San Diego; 25/08/2019 - 29/08/2019

 • Doganlar ZB, Doganlar O, Dogan A, Gokalp FD, Kahraman, O, Tozkir H, Askin OO, Aktas E. Seasonal variation of pesticide accumulation and heat shock protein expressions in blood of people live in monoculture rice farming area in Edirne-Turkiye.. The 52nd Congress of EUROTOX: İspanya; 04/09/2016 - 07/09/2016

 • Kahraman O, Doğanlar O, Doğanlar ZB, Altınoluk P, Soykan Kırbaş A. Anti-proliferative Effect of the Hardaliye on HT-29 Cell Line (Human Colon Cancer) : Phenolic and element content by LC MS/MS and ICP-MS, apoptosis and antioxidant related gene expressions by RT-qPCR. International Molecular Biology Congress: Ankara; 27/11/2015 - 29/11/2015

 • Kahraman Ö, Doğanlar O, Doğanlar ZB. Hardaliyenin MCF-7 (Meme Kanseri) hücre hattı üzerinde antikanser etkisi: Real-Time PCR ile apoptoz ve antioksidan ilişkili gen ekspresyonları ve Tali görüntü temelli sitometri ile apoptoz tayini. XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ: Ankara; 27/10/2015 - 30/10/2015

 • Üstünol Z, Kahraman Ö, Nkhata SG. Zinc and iron fortification of dairy foods: Impact on quality and sensory attributes. The 2nd International Congress on Food Technology: Kuşadası/ Turkey; 05/11/2014 - 07/11/2014

 • Yılmaz FF, Demirel Z, Tekin E, Kahraman Ö, Karabay Yavaşoğlu Ü, Özdemir G, Conk Dalay M. Antinociceptive activity and acute toxicity of Oscillatoria amphibia. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi: izmir; 03/09/2012 - 07/09/2012

 • Kahraman O, Aquilanti L, Zannini E, Garafalo C, Tekin E, Silvestri G, Clementi F. Manufacture of zinc-fortified dairy products with selected multi- and mixed-strain starter cultures. 1. Uluslararası Gıda Teknolojileri Kongresi: Antalya; 03/11/2010 - 06/11/2010

 • Aquilanti L, Zannini E, Garofalo C, Kahraman O, Tekin E, Silvestri, G, Leoni A, Chiavari C, Grazia L, Clement F. Zinc Fortified Milk For Functional Dairy Products: The Response of Lactic Acid Bacteria,. US Ireland Functional Foods Conference: Ireland; 09/03/2010 - 11/03/2010

 • Kahraman Ö, Zannini E, Aquilanti L, Garafalo C, Silvestri G, Tekin E, Clementi F. Response of Lactic Acid Bacteria To Zinc Salts Usable For Supplementation of Fermented Milk and Milk Based Products. VII Convegno AISSA: Ancona/Italya; 02/12/2009 - 04/12/2009

 • Kahraman Ö, Tekin E, Yaşa İ, Koçyiğit A. Çamaltından izole edilen halofilik archaea ekstraselüler hidrolitik enzim aktivitelerinin belirlenmesi ve moleküler identifikasyonları. XV. Biyoteknoloji Kongresi: Antalya; 28/10/2008 - 31/10/2008

 • Tekin E, Ateş M, Kahraman Ö. İzmir Çamaltı Tuzlası?ndan izole edilen ekstrem halofilik mikroorganizmalarda PHB varlığının saptanması ve verim analizi. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi: Trabzon; 23/06/2008 - 27/06/2008

 • Çakmak G, Çevik Ş, Yaşa İ, Kahraman Ö, Gezer T, Karaboz İ. Botanik Bahçesi toprağındaki bakteriyal/fungal solunum oranlarının selektif inhibisyon kullanılarak belirlenmesi. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi: Trabzon; 23/06/2008 - 27/06/2008