Dr. Öğr. Üyesi LEVENT ÜNAL

Elektronik Teknolojisi ProgramıTel :
E-Posta : lunal[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2010), Gazi Üniversitesi, Tarih
 • Yüksek Lisans (2000), Milli Savunma Üniversitesi, Tarih
 • Lisans (1985), Milli Savunma Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • ATATÜRK İNKILAPLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Kitaplar


 • Ünal L. XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ. In:Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.18-28.

 • Ünal L. LAİKLİK. In:Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.112-113.

 • Ünal L. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI. In:Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.104-107.

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbinde Kafkas Cephesinde Karadeniz Sahili ve Çoruh Havzası Muharebeleri. In:Mehmet Fatsa - Mehmet Özmenli editors. Harşit Vadisi. GİRESUN: ASD Grafik; 2017. p.138-158.

 • Ünal L, Ufuk A. Haçlı Seferleri. In:LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi I Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016. p.79-101.

 • Ünal L. İstiklal Harbi. In:LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi II Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016. p.225-307.

 • Ünal L. Kore Harbi. In:LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi III Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016. p.146-216.

 • Ünal L. Asya'da İç Çatışmalar. In:LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi IV Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016. p.98-114.

 • Ünal L. Harp Tarihine Giriş ve Temel Kavramlar. In:LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi I Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016. p.7-14.

 • Ünal L. LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi IV Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016

 • Ünal L. LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi II Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016

 • Ünal L. LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi I Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016

 • Ünal L. LEVENT ÜNAL editors. Harp Tarihi III Ders Notları. ANKARA: Kara Harp Okulu Matbaası; 2016

 • Ünalp FR, Ünal L. Ottoman Empire's Entry to WWI and Intellenge Activities of the Ottoman Empire in the Eastern/Caucasus Front (1914-1918). In:First World War, Versailles Sysemand Contemporary World. St.Petersburg Üniversitesi/RUSYA: RHGA; 2015. p.141-150.

 • Ünal L. Factors Behind the Deployment of the Çanakkale Front During WWI and Evaluation of the Results of the Çanakkale Battles for the Ottoman Empire and Russia. In:First World War, Versailles Sysemand Contemporary World. St.Petersburg University St.Petersburg/Rusya: RHGA; 2015. p.131-140.

Makaleler


 • Ünal L. Kûtü'l Amâre Zaferi Öncesi ve Sonrasında Irak-İran Cephesi Gelişmeleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2020; 1(45):36-63. ( index copernicus )

 • Ünal L. Mustafa Kemal'in Askeri Dehası ve Muharebelere Yansıması. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 2019; 17(26):1-43. ( ISSN )

 • Ünal L. Tarihsel Gerçeklik Işığında Türkiye'nin Kafkasya Politikası. Karadeniz İncelemeleri, 2019; (26):555-576. ( ISSN )

 • Ünal L. Türk Harp Tarihi Yazıcılığına ve Askeri Tarih-Harp Tarihi Konularına İlişkin Değerlendirme. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2018; (40):64-80. ( ISSN )

 • Ünal L. 1917 Rus Devriminden Gümrü Antlaşmasına Kadar Kars ve Iğdır Bölgesinde Yaşananlar. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 2016; (27):75-90. ( ISSN )

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbinde Kafkas Cephesinin Bilinmeyen Kahramanlık Öyküsü: Bayburt ve Çevresinde Gerçekleşen Muharebeler. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 2015; (25):1-38. ( ISSN )

 • Ünal L. Kırgızistan, Tarihi ve XX. Yüzyıldan Günümüze Türkiye-Kırgızistan İlişkileri. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 2014; (23):115-148. ( ISSN )

Bildiriler


 • Ünal L. Osmanlı-Rus Savaşlarının 16. Yüzyılda Kafkasya?da İlk Başlangıcı ve Sonuçları. 3rd International Black Sea Journal Social Sciences Symposium: Bakü; 19/11/2019 - 21/11/2019

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbi?nden İstiklal Harbi?ne Iğdır ve Çevresinde Gerçekleşen Askeri Harekâtlar. 1. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ; 16/10/2019 - 18/10/2019

 • Ünal L. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele Dönemi Harp ve Muharebe Stratejilerinin Değerlendirilmesi. 100.Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu: SAMSUN; 11/06/2019 - 14/06/2019

 • Ünal L. Milli Mücadelede Strateji ve Taktikler. Kurtuluş Savaşında Taktikler ve Stratejiler: ODTÜ/ANKARA; 13/05/2019

 • Ünal L. Çanakkale'den Milli Mücadeleye Mustafa Kemal Atatürk. 100. Yılında Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi/ANTAKYA; 26/04/2019 - 27/04/2019

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbi'nde Medine Savunması. 100.Yılında Uluslararası Haremeyn-i Şerifeyn Medine Müdafaası ve Fahrettin Paşa Sempozyumu: İSTANBUL; 26/12/2018 - 27/12/2018

 • Ünal L. 1569 Astrahan Seferi'nin Türk Tarihi Açısından Önemi. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: ANTALYA; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Ünal L. Mondros Mütarekesi Dönemi Öncesi Karadeniz Sahili Muharebeleri ve Özellikleri. 100.Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz?de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu: TRABZON; 25/10/2018 - 26/12/2018

 • Ünal L. Transkafkasya'nın Geleceğine İlişkin Kısa ve Orta Vadede Yürütülecek Politikalar. 2.Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Bölgesel Güvenlik Sempozyumu: GİRESUN; 26/02/2018 - 27/02/2018

 • Ünal L. İran Cephesindeki Gelişmelerin Kutül-Amare Zaferi Öncesinde ve Sonrasında Irak Cephesine Etkileri. 100.Yılında Uluslararası Bağdat ve Kutül-Amare Sempozyumu: Türk Tarih Kurumu/İSTANBUL; 20/12/2017 - 22/12/2017

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbi?nde Galiçya Cephesi. 100.Yılında I. Dünya Savaşı?nın Hukuki ve Tarihi Yönleri (Alman-Fransız Penceresi) Uluslararası Sempozyumu: İSTANBUL; 06/12/2017 - 09/12/2017

 • Ünal L. 18. ve 19.Yüzyıl Osmanlı-Rus Savaşlarının Genel Özellikleri ve Osmanlı Devletinin Yıkılma Sürecine Etkileri. VII.Uluslararası Karadeniz Sempozyumu: GİRESUN; 19/10/2017 - 20/10/2017

 • Ünal L. 16.Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileri. I.Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu: NEVŞEHİR; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Ünal L. Don-Volga Kanalı Projesi. I.Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu: ANTALYA; 11/05/2017 - 14/05/2017

 • Ünal L. Çanakkale Deniz ve Kara Harekatı. Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele Ruhu: Gazi Üniversitesi/ANKARA; 09/05/2017

 • Ünal L. Türk Harp Tarihi Yazıcılığına İlişkin Değerlendirme. Uluslararası Prof.Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu: ANKARA; 10/04/2017 - 13/04/2017

 • Ünalp FR, Ünal L. Plevne Muharebeleri ve Plevne Savunması Adlı Fransızca Kitaba İlişkin Notlar. II.Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu: TOKAT; 05/04/2017 - 07/04/2017

 • Ünal L. Milli Mücadele Döneminde Fransız İşgali Karşısında Maraş Savunması. Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu: KAHRAMANMARAŞ; 03/02/2017 - 04/02/2017

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbinde Avrupa ve Osmanlı Cephelerinin Birbirine Etkileri, Osmanlı Ordularının Uyguladıkları Harekât Nevileri ve Savaşın Kırılma Noktaları. Uluslararası 1.Dünya Savaşı (Türk-İngiliz Penceresi) Sempozyumu: ANTALYA; 07/12/2016 - 10/12/2016

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesi Gelişmeleri ve İngiltere?nin Irak Politikasının Sykes-Picot Antlaşması Kapsamında Değerlendirilmesi. Sykes-Picot?un Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu: İSTANBUL; 12/05/2016 - 13/05/2016

 • Ünal L. Plan ve Krokilerle Kut?ül Amâre. Kutü?l-Amâre Zaferi?nin 100.Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı?nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu: MARDİN; 28/04/2016 - 29/04/2016

 • Ünal L. Irak Cephesi Muharebelerinin Askeri Harekât Yönünden Değerlendirilmesi ve Kutü?l-Ammare Zaferi. Unutulan Zafer: Kutü?l-Ammare, 100?üncü Yılında Yeniden Anlamak Sempozyum: İSTANBUL; 08/03/2016 - 09/03/2016

 • Ünal L. Çanakkale Muharebelerinin Askeri Harekat Yönünden Değerlendirilmesi ve Sonuçları. 100.Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı: ÜSKÜP/MAKEDONYA; 09/12/2015 - 13/12/2015

 • Ünal L. Examination of Çanakkale Battles-Military Aspects. Centenary of the Gallipoli Battles Conference: VENEDİK/İTALYA; 17/11/2015 - 18/11/2015

 • Ünal L. Çanakkale Savaşında Çıkarmalar ve Kara Muharebelerine Bütüncül Yaklaşımla Bakış ve Taktik Resmin Değerlendirilmesi. 100.Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi: ÇANAKKALE; 21/05/2015 - 24/05/2015

 • Ünal L. Çanakkale Savaşında Çıkarmalar ve Kara Harekâtı. 15.Askeri Tarih Uluslararası Sempozyumu: İSTANBUL; 21/03/2015 - 27/03/2015

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbi'nde Erzurum'un Düşmesi Sonrası Meydana Gelen Gelişmeler ile Bölgede Cereyan Eden Muharebelerin Değerlendirilmesi. 100.Yılı Münasebetiyle I.Dünya Savaşı'nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu: ERZURUM; 25/09/2014 - 27/09/2014

 • Ünal L. Birinci Dünya Harbinde Bayburt ve Çevresinde Gerçekleşen Muharebeler ve Muharebelerin Değerlendirilmesi. Tarihi ve Kültürü ile 19.Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslar arası Sempozyumu: BAYBURT; 28/05/2014 - 30/05/2014

 • Ünal L, Ünalp F. War of the Firsts: The Crimean War (1853-1856). 39.International Military Congress: TORİNO/İTALYA; 01/09/2013 - 06/09/2013