Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA PINAR BOZOKLU

İşletme Yönetimi ProgramıTel :
E-Posta : cpbozoklu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2014), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2007), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2003), Anadolu Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • PAZARLAMA

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Güner E, Bozoklu ÇP. The Effects of Work Values on Organizational Cynicism Depending. In:Özer Yılmaz editors. New Trends in Management Studies. Berlin ? Bern ? Bruxelles ? New York ? Oxford ? Warszawa ? Wien: Peter Lang GmbH; 2019. p.55-70.

 • Bozoklu ÇP, Alkibay S. Nöropazarlama reklam Tasarımı ve Etik. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2017

 • Bozoklu ÇP. Ürünlerin Geliştirilmesi ve Pazarlanması. In:Güler Arı Sağlam editors. Uluslararası İşletmecilik Küreselleşmenin Zorlukları. Ankara: Nobel Yayınevi; 2017. p.346-366.

 • Bozoklu ÇP. Politik Ekonomi ve Etik. In:Güler Arı Sağlam editors. Uluslararası İşletmecilik Küreselleşmenin Zorlukları. Ankara: Nobel Yayınevi; 2017. p.72-104.

 • Bozoklu CP, Keskin Benli Y. ?Investment Behaviors of Businesses on Ad and R&D according to Their Sizes: Food, Beverage and Tobacco Sector in Turkey. In:Şefika Şule Erçetin editors. Chaos, Complexity and Leadership 2014. : Springer; 2015. p.227-241.

 • Keskin Benli Y, Bozoklu CP. Complexity of Measuring Advertising Efficiency: An Application of DEA Method in Turkey. In:Şefika Şule Erçetin editors. Chaos, Complexity and Leadership 2014. : Springer; 2015. p.193-207.

Makaleler


 • Yıldız E, Bozoklu ÇP. Bilgi Toplama ile Reklam Şüpheciliği Arasındaki İlişki: Yetkisiz İkincil Bilgi Kullanımı ve Ürün Kalitesinin Seri Aracılık Rolü. Journal of Yasar University, 2019; 14(14):34-45.

 • Bozoklu ÇP. Bankacılık Sektöründe İşveren Marka İmajı: Fonksiyonel Fayda, Müşteri Odaklılık ve Güvenilir Finansal İmajın Etkileri. Journal of Bussiness Research- Turk, 2019; 11(2):1103-1117. ( EBSCO )

 • Bozoklu ÇP. Luring Rivals' Staff: Employer Brand Image According to Current and Potential Employees in Turkish Service Industry. Journal of Bussiness Research- Turk,, 2019; 11(2):1270-1279. ( EBSCO )

 • Bozoklu ÇP. Havayolu İşletmelerinin Karşılaştırmalı Kurumsal İtibarı: THY ve Pegasus. Economics Bussiness and Organization Research, 2019; 1(1):34-61.

 • Bozoklu ÇP, Keskin Benli Y. Efficiency of Pharmaceutical Consumption In Turkey: Benchmarking with OECD By DEA. BMIJ, 2018; 6(3):253-262. ( EBSCO )

 • Bozoklu ÇP. The Effects of Social Responsibility Activities on Stakeholders? Purchase Intention. Business and Economic Research Journal, 2018; 9(4):889-900. ( EBSCO )

 • Bozoklu ÇP. Employer Brand Image Depending On Stakeholders Material Value Tendency: Communication Market In Turkey. BMIJ, 2018; 6(4):59-72. ( EconLit )

 • Bozoklu ÇP. Do TV Content Rating Systems Necessary for Protecting Adolescents? Adolescents? Perceptions and Parents? Attitudes Towards Smart Signs. Çankırı Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2018; 8(1):31-54. ( EconLit )

 • Utkutug Bozoklu CP, Alkibay S. Neuroscience in Marketing: Assessment of Advertising Memory by means of Facial Muscles Movement Analysis. Journal of Neurological SciencesTurkish, 2016; 33(1):76-88. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cansel A, Keskin Benli Y, Bozoklu CP. Measuring the Effectiveness of Performance-Based Budgeting with DEA: Ministry of Health in Turkey. IIB International Referred Academic Social Science Journal, 2016; 23:60-77. ( EBSCO )

 • Ermeç A, Bozoklu CP, Korkmaz S. Voluntary Simplicity, Values and Lifestyles: A Case of Ankara Turkey. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 2016; 2(1):21-50. ( ESJI )

 • Demirci Senkal A, Bozoklu Utkutug CP. Fear Appeal Intensity of Visual Cigarette Warnings: An Experimental Research on Turkish Young Adults. International Journal of Humanities and Social Sciences, 2014; 4(11):167-175. ( EBSCO )

 • Bozoklu ÇP, Alkibay S. Nöropazarlama: Reklam Etkinliğinin Psikofizyolojik Tekniklerle Değerlendirilmesine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Gözden Geçirilmesi. Hactetepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013; 31(2):167-195.

 • Utkutug C, Demirci A. Effects of Cigarette Packaging Warnings on Intentions to Quit Cigarette: An Experimental Research on Turkish Warnings. International Journal of Academic Research, 2013; 5(3):431-435. ( EBSCO )

 • Utkutuğ ÇP, Demirci A. Sigara Ambalajı Üzerindeki Görsel Uyarıların Etkileri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2013; 48(1):38-48.

 • Utkutuğ ÇP. Bütünleştirilmiş Toplam Başarı Göstergesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim FakültesiDergisi, 2012; 28:31-43.

 • Ozbek Y, Utkutuğ ÇP. Cumulative Advertising Effects: Presentation on Financial Statements of Long Term Advertising Effects on Sales. nternational Journal of Arts and Commerce, 2012; 1(4):237-247. ( DRJI )

 • Utkutuğ ÇP. Kurumsal Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi. Kurumsal Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi, 2008; 23:55-78.

Bildiriler


 • Bozoklu ÇP. Bilgi Gizliliği Kavramı ve Tüketiciler Üzerindeki Potansiyel Etkileri. INTERNATIONALII. BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE: İzmir; 04/09/2019 - 06/09/2019

 • Ermeç A, Bozoklu ÇP. Tüketici Sinisizmi Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Araştırması. INTERNATIONALII. BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE: İzmir; 04/09/2019 - 06/09/2019

 • Altay B, Bozoklu ÇP. TÜKETİM KARŞITLIĞI, SİNİSİZM VE TÜKETİCİ SİNİSİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası İşletme ve Organizasyon Kongresi: SAFRANBOLU; 12/09/2018 - 14/09/2018

 • Bozoklu ÇP, Keskin Benli Y. EFFICIENCY OF PHARMACEUTICAL CONSUMPTION IN TURKEY: BENCHMARKING WITH OECD COUNTRIES BY DEA. Uluslararası İşletme ve Organizasyon Kongresi: SAFRANBOLU; 12/09/2018 - 14/09/2018

 • Bozoklu ÇP. İşveren Markalaşmasında Mevcut ve Potansiyel Çalışanların Algısı. 3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi: istanbul; 11/05/2018 - 12/05/2018

 • Bozoklu ÇP. Havayolu İşletmelerinin Mevcut ve Potansiyel Çalışanları ile Müşterileri Gözünden Kurumsal İtibarları. 3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi: İstanbul; 11/05/2018 - 12/05/2018

 • Bozoklu ÇP, Şenkal A. Formel İşlemsel Evredeki Adölesanların Demografik Özelliklerine Göre Akıllı İşaretlere Tepkileri: Ankara Örnekleminde Ampirik Araştırma. 2.Uluslararası Sosyal Bilimler SEmpozyumu: Alanya; 18/05/2017 - 20/05/2017

 • Cansel A, Keskin Benli Y, Bozoklu ÇP. Sağlık Bakanlığına Bağlı Birimlerin Stratejik Bütçe Etkinliğinin Ölçülmesi: VZA. 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi: İstanbul; 04/12/2015 - 05/12/2015

 • Utkutuğ Bozoklu ÇP, Alkibay S. ?Nöropazarlama Kapsamında TV Reklamlarına Yönelik Duygulanım Tepkilerinin Değerlendirilmesi: Yüz Kasları Analizi ile Anket Yönteminin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Pazarlama Kongresi: Gaziantep; 18/06/2014 - 22/06/2014

 • Utkutuğ ÇP. Yeşil Pazarlamanın Gelişimi ve Yeşil Tutundurma Stratejileri: İnşaat Sektöründe Uygulanabilirliği. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,: İzmir; 13/04/2014 - 16/04/2014

 • Alkibay S, Eser Z, Utkutuğ ÇP. Sustainability and Green Buildings: Potential Consumers Concerns With Green Housing In Turkey. Annual Conference of the Academy of Innovation and Entrepreneurship: Macau China; 08/06/2012 - 10/06/2012

 • Utkutuğ ÇP, Öztürk Z. Örgütsel Adalet Algısının Mobbing ile İlişkisi. International Conference on New Trends in Education-Iconte: Antalya; 26/05/2012 - 28/05/2012

 • Alkibay S, Utkutuğ ÇP, Korkmaz Z. Yeşil Konutlara Yönelik Potansiyel Tüketicilerin Yaklaşımları: Ankara Çayyolu Bölgesinde Bir Araştırma. X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu: İstanbul; 30/04/2012 - 02/05/2012

 • Utkutuğ ÇP, Utkutuğ G. Yeşil Binalar; Bina Sektörünün Dönüşümünde Engeller, Fırsatlar, Destekleyici Politikalar ve. X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu: İstanbul; 30/04/2012 - 02/05/2012

 • Utkutuğ ÇP. Bilinçaltı Reklamlar. Nöro Felsefe Sempozyumu V: Bilinç ve Ötesi: Ankara; 10/12/2010 - 11/12/2010