Öğr.Gör. SİNAN CAN ALTUNTAŞ

Dış Ticaret ProgramıTel :
E-Posta : scaltuntas[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2017), Çankaya Üniversitesi, Uluslararasi Ticaret Ve Finansman
  • Lisans (2010), Çankaya Üniversitesi, Uluslararasi Ticaret

Çalışma Alanları


  • DIŞ TİCARET

Bildiriler


  • Bayazıt Hayta A, Altuntaş SC. Elektronik Ticaretin Dünya ve Türkiye Ekonomik-Ticari Hayatına Etkileri. 3. Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu: Ankara; 06/03/2020 - 07/03/2020

  • Altuntaş SC. Türkiye?nin Dış Ticaret Ekosisteminde Etkin İnsan Kaynağı Yönetimi. VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES): ; 13/06/2019 - 15/06/2019

  • Altuntaş SC. Türkiye?nin 2019 Yılı Ticari Vizyonu ve İhracat Yol Haritası. III. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyum (ISAS 2019): ; 20/04/2019 - 21/04/2019

  • Altuntaş SC, Temiz Dinç D. Dünya Zeytiyağı Sektöründe Türkiye'nin Yeri ve İhracat Seviyesi. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS): Ankara; 16/11/2018 - 17/11/2018

  • Altuntaş SC, Kubat G. Türkiye'de Dış Ticaretin Güncel Durumu ve Dış Ticarette Kalifiye Personel Yetiştirmeye Yönelik Mesleki Uygulamalar. 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017): Başkent Üniversitesi / Ankara / Türkiye; 12/10/2017 - 14/10/2017

  • Kubat G, Yıldız E, Kutlucan Ö, Tulum S, Altuntaş SC, Şahin Fİ. Mesleki Uygulama Dersi: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: Hitit Üniversitesi / Çorum / Türkiye; 12/10/2016 - 15/10/2016