Dr. Öğr. Üyesi HALİL ÖZCAN

Dış Ticaret ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1127
E-Posta : hozcan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Atatürk İnkilaplari Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Yüksek Lisans (2003), Ankara Üniversitesi, Atatürk İnkilaplari Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Çalışma Alanları


 • ATATÜRK İNKILAPLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Kitaplar


 • Özcan H. Atatürk'ün Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi. Ankara: Siyasal; 2019

 • Özcan H. Atatürk Dönemi Türkiye-Arnavutluk İlişkileri (1920-1938). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi; 2011

Makaleler


 • Özcan H. MİLİ MÜCADELE'DE İSTANBUL MERKEZ TELGRAFHANESİNİN İŞGALİ (16 MART 1920) VE ANKARA'NIN TEPKİSİ. MODERN TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018; 15(3):331-353. ( MLA International Bibliography )

 • Özcan H. Atatürk Hayranı Arnavut Gençlik Lideri İsmet Toto?nun Türk İnkılabı Üzerine Fikirleri ve İsyanı. Modern Türklük Araştırma Dergisi, 2017; 2(14):107-126. ( MLA )

 • Özcan H. BMM Hükûmeti ile Arnavutluk Hükûmeti Arasında İmzalanan Gizli Anlaşmanın Sebep ve Sonuçları. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Özcan H. Lozan Konferansı Tutanakları Ve Arnavutluk?un Atina Büyükelçiliği Raporları Temelinde Mübadelede Yunanistan?daki Müslüman Arnavutların Durumu. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017; 13(25):50-79. ( EBSCO )

 • Özcan H. Çanakkale Savaşı?nın Goralı Şehitleri ve Goralıların Çanakkale Destanı. Modern Türklük Araştırma Dergisi, 2016; 4(13):255-280. ( MLA )

 • Özcan H. TBMM Hükümeti ile Arnavutluk Arasında İmzalanan Gizli Anlaşma ve Bu Anlaşmanın Sonuçları. 7. Uluslararası Atatürk Kongresi Bildiriler Kitabı(Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları), 2015; III(1):1605-1647.

 • Özcan H. ?Arnavutluk?un Atina Büyükelçiliği Raporları Temelinde Türk-Yunan Mübadelesinde Müslüman Arnavutların Durumu?. 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı (Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları), 2015; I(1):149-179.

 • Özcan H. ?Sabah Gazetesinde I.Balkan Savaşı?na Giden Süreçte Arnavutluk Sorunu. Tarih Kurumu, 2014; :985-1006.

 • Özcan H. TBMM Hükümetinin Desteklediği Arnavutluk Bağımsızlık Mücadelesinin Türk Basınına Yansıması. XIV. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BALKANLAR VE BALKAN TARİHİ, ON DÖRDÜNCÜ ASKERÎ TARİH KONGRESİ BİLDİRİLİERİ-II,, 2014; :643-678.

 • Özcan H. Emekli Erkânıharp Miralay Selahattin Beyin II. Meşrutiyet?in İlânına Katkısı. Atatürk Yolu Dergisi, 2010; (45):83-102. ( Akademik Türk Dergileri İndeksi )

 • Yel S, Özcan H. Mustafa Kemal?in Selahattin Saip Bey?i Arnavutluk?ta Görevlendirmesinin Sebep ve Sonuçları (1920-1923). Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,, 2008; Cilt:XXIV(70):57-74. ( Education Index (EI) )

 • Özcan H. Jeopolitik Açıdan Emperyalist Ülkelerin Kürt Politikaları. KÖK Araştırmalar, 2008; VII(1):3-37. ( ? )

Bildiriler


 • Özcan H. Başöğretmen Atatürk. Ankara Üniversitesi Vakıf Koleji: ; 24/11/2017

 • Özcan H. Atatürk ve Türkiye'nin Güvenlik Çemberi. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu-2017: ; 23/10/2017 - 26/10/2017

 • Özcan H. ATATÜRK VE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ÇEMBER,. ÇAĞDAŞ TÜRKLÜK ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 2017: ; 23/10/2017 - 26/10/2017

 • Özcan H. Başkentin Doğuşu. ISVET 2.Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: ; 12/10/2017 - 14/10/2017

 • Özcan H. İlk Köylü Kadın Milletvekili Kazanlı Satı Kadın. ISVET 2.Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: ; 12/10/2017 - 14/10/2017

 • Özcan H. Arnavutluk'un Bağımsızlık Süreci. VI Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: ; 20/09/2017 - 22/09/2018

 • Özcan H. Ölümünün 77 nci Yıldönümünde Başöğertmen Atatürk'ü Anmak ve Anlamak. Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksek Okulu: Ankara; 10/11/2015

 • Özcan H. Türk Kurtuluş Savaşı. Ankara Üniversitesi Vakıf Koleji: Ankara; 13/10/2015

 • Özcan H. ?Çanakkale Savaşı?nın Goralı Şehitleri?. 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi: ; 21/05/2015

 • Özcan H. Çanakkale Savaşı?nın Goralı Şehitleri. 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi: ; 21/05/2015

 • Özcan H. Türk Devrim Tarihi. Atatürkçü Düşünce Okulu: Isparta; 15/03/2015

 • Özcan H. Türk Devrim Tarihi. Atatürkçü Düşünce Okulu: aNKARA; 20/12/2014

 • Özcan H. Başöğretmen Atatürk. Sağlık Bilimleri Fak/Hacettepe: Ankara; 24/11/2014

 • Özcan H. Atatürk ve Ulusal Eğitim. ADD Eğitim Kurulu: Ankara; 23/11/2014

 • Özcan H. İsmet Toto?nun ?Gazi Kemal Atatürk? Adlı Eseri Temelinde 1930?lu Yıllarda Arnavutluk?ta Atatürk Algısı. Çağdaş Türklük Araştırma Sempozyumu,: Ankara Üniversitesi DTCF Ankara; 19/11/2013

 • Özcan H. Arnavutluk?un Atina Büyükelçiliği Raporları Temelinde Türk-Yunan Mübadelesinde Müslüman Arnavutların Durumu. 90.Yılında Lozan ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu: ; 13/11/2013

 • Özcan H. Sabah Gazetesinde I.Balkan Savaşı?na Giden Süreçte Arnavutluk Sorunu. 100. Yılında Balkan Savaşları (1912-1913): İhtilaflı Duruşlar,: ; 23/05/2013 - 24/05/2013

 • Özcan H. BMM?ne Karşı Oluşan Tepkiler. Türkiye Barolar Birliği: Ankara; 25/04/2013

 • Özcan H. Jeopolitik ve Petropolitik Hedefler Kıskacında Terör. Köksav: Ankara; 15/12/2012

 • Özcan H. TBMM Hükümetinin Desteklediği Arnavutluk Bağımsızlık Mücadelesinin Türk Basınına Yansıması. XIV. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BALKANLAR VE BALKAN TARİHİ, ON DÖRDÜNCÜ ASKERÎ TARİH KONGRESİ: ; 03/12/2012 - 07/12/2012

 • Özcan H. Kuvayı Milliye?den Düzenli Orduya Geçiş. Türkiye Barolar Birliği-Eskişehir Barosu: Eskişehir; 01/09/2012

 • Özcan H. ?Ankara?ya Gelişinin 92. Yıl Dönümünde Atatürk?ü Anlamak. Gazi Çiftliği Lisesi: Ankara; 27/12/2011

 • Özcan H. Türk İstiklâl Mücadelesi?nin Arnavutluk Cephesi. Köksav: Ankara; 17/12/2011

 • Özcan H. TBMM Hükümeti ile Arnavutluk Arasında İmzalanan Gizli Anlaşma ve Bu Anlaşmanın Sonuçları?. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Makedonya.: Makedonya; 17/10/2011 - 22/10/2011

 • Özcan H. Atatürk?ü Anlamak ve Anmak. Adalet Bakanlığı Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü: Kızılcahamam Ankara; 10/10/2011

 • Özcan H. Türkiye?nin Jeopolitiği ve Atatürk?ün Balkan Politikası. Köksav: Ankara; 14/07/2011

 • Özcan H. Makedonya Eğitiminin Atatürk?ün Yetişmesine ve Balkan Politikasına Etkisi. Türk-Makedon Dostluk Derneği: Ankara; 11/06/2011

 • Özcan H. Türkiye ve Balkanlar. Köksav Staj Prog.: Ankara; 09/07/2010

 • Özcan H. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ankara; 07/06/2010

 • Özcan H. Atatürk?ün Balkan Politikası. Köksav: Ankara; 08/05/2010

 • Özcan H. Atatürk?ün Balkan Politikası ve Makedonya. I. Türk-Makedon Dostluk Haftası Düzenleyenler: TBMM, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk-Makedon Dostluk Derneği.: TDK Salonu Ankara; 12/04/2010

 • Özcan H. Jeopolitik Açıdan Emperyalist Ülkelerin Kürt Politikaları ve Türkiye. Köksav Staj Prog.: Köksav Ankara; 29/07/2009