Öğr.Gör. EMİNE KISIKLI

Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma MerkeziTel : 0312 246 6666 / 1123
E-Posta : ekisikli[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~ekisikli/

 • Doktora (1987), Ankara Üniversitesi, Tarih
 • Doktora (1987), Ankara Üniversitesi, Tarih
 • Yüksek Lisans (1983), Ankara Üniversitesi, Tarih
 • Lisans (1977), Ankara Üniversitesi, Tarih

Çalışma Alanları


 • ATATÜRK İNKILAPLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Kitaplar


 • Kısıklı E. Emine Kısıklı editors. Bir Osmanlı Eğitimcisinin Kaleminden 20. Asır Balında Almanya'da İlim ve Kültür Hayatı. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2019

 • Kısıklı E. Behire Hakkı Hanım'ın Osmanlı Döneminde Açtığı İlk Biçki-Dikiş Yurdu ve Biçki Dikiş Kitabı. In:Emine Gürsoy Naskali editors. Biçki-Dikiş. İstanbul: Libra Yayınevi; 2018. p.45-55.

 • Kisikli E. 1927 ANKARA TECRÜBE AMAÇLI NÜFUS SAYIMI. In:GONCA GÖKALP ALPASLAN-PELİN ŞAHİN TEKİNALP editors. KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDE ANKARA. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI; 2016. p.283-291.

 • Kısıklı E. Milli Mücadeledede Telgraf Telefon Haberleşmesi. In:Emine Kısıklı editors. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2009. p.859-864.

 • Kısıklı E. Atatürk ve İletişim. In:Emine Kısıklı editors. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2009. p.864-865.

 • Yazıcı Ü, Kısıklı E, Yazıcı N. Emine Kısıklı editors. İslam Ahalinin Düçar Oldukları Mezalim Hakkında Vesikaya Müstenit Malumat. Başkent Üniversitesi- Ankara: Başkent Üniversitesi; 2005

Makaleler


 • Kısıklı E. Musiki İnkılabı Bağlamında Cumhuriyet Gazetesi Müzik Anketi. Van Kültür Sanat Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2019; (1):1241-1256.

 • Kısıklı E. Locaeli Basını'nda Soyadı Kanunu'nun Uygulanması Sürtecindeki Çalışmalar. Ukuskararası Orhangazi Sempozyumu Kitabı, 2019; 3(1):1251-1263.

 • Kısıklı E. Malatya'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin Kuruluş Amacına Yönelik Faaliyetler. Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür, Kimlik, 2017; 1(1):573-593. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Kısıklı E. Bolu Bey'ine Karşı Mücadeleyisyle Simgeleşmiş Köroğlu'nu Yaşatan Bir Değer:. VI. Uluslarası Kempozyumu Bidiri Kitabı, 2016; 1:106-116. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • URFA VİLAYETİ İSİMLİ ESER ÇERÇEVESİNDE URFA?NIN OSMANLI?DAN CUMHURİYET?E GEÇİŞ YILLARI. Şurkav, 2015; :55-58.

 • Kısıklı E. Urfa Vilayeti İsimli Eser Çerçevesinde Urfa'nın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçiş Yılları. Şurkav Kültür-Sanat-Tarih ve Turizm Dergisi, 2015; (22):16-20.

 • Kısıklı E. Eskişehir İstiklal Gazetesi. 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı, 2015; 1:19-30.

 • Kısıklı E. Eskişehir İstiklal Gazetesi. Atatürk Araştırma Merkezi Kültürel Miras Bildiri Kitabı, 2016; 1(1):19-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kısıklı E. Milli Mücadele Döneminde Haberleşme. Türk Yurdu, 2011; (290):123-134.

 • Kısıklı E. Harf İnkılâbı'nın Türk ve Dünya Basını'ndaki Yankıları. Erdem Dergisi, 2010; :-.

 • Kısıklı E. Milli Mücadelede Telgraf Telefon Haberleşmesi. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi, 2009; 2:859-864.

 • Milli Mücadelede Telgraf Telefon Haberleşmesi. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi, 2009; 2:859-864.

 • Kısıklı E. 80.Yılında Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri. ATASE Atatürk Özel Sayısı, 2008; :165-185.

 • Kısıklı E. Mustafa Kemal ve Milli Mücadelede Türk Kamuoyunun Oluşumu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007; 7(1):71-115.

 • Kısıklı E. Milli Mücadele Başlangıcında Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Hareketi İttihat ve Terakki Faaliyetlerinden Uzak Tutma Teşebbüsleri. Atatürk Yolu, 1990; (1):109-129.

Bildiriler


 • Kısıklı E. Türkiye Demokras'isinin Gelişimi ve Yurttaşlık Anlayışı. Demokrasi Tarihi ve Yurttaşlık Paneli: Ankara-Başkent Üniversitesi; 16/07/2019

 • Kısıklı E. Bir Osmanlı Bürokratına Göre Alman Eğitim Sisteminden Almamız Gereken Dersler. III. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi: Berlin; 02/05/2019 - 05/05/2019

 • Kısıklı E. Bir İngiliz İstihbarat Subayının Anadolu Seyehatinden İzlenimler. 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı-Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı: İstanbul; 24/04/2019 - 26/04/2019

 • Kısıklı E. Musiki İnkılAbı Bağlamında 1923 Cumhuriyet Gazetesi Müzik Anketi. Uluslararası Kültür-Sanat ve Toplum Sempozyumu: Van; 18/10/2018 - 20/10/2018

 • Kısıklı E. Alaturka ve Alafranga Müzik Tartışmasına Farklı Bir Bakış; Cumhuriyet Gazetesi Anketi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi: Mardin; 09/05/2018 - 13/05/2018

 • Kısıklı E. Kocaeli Basını'nda Soyadı Kanunu'nun Uygulanması Sürecindeki Çalışmalar. Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu V: Kocaeli; 09/03/2018 - 11/03/2018

 • Kısıklı E. Kocaeli Basını'nda Soyadı Kanunu'nun Uygulanması Sürecindeki Çalışmalar. Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu V: Kocaeli; 09/03/2018 - 11/03/2018

 • Kısıklı E. Kocaeli Basını'nda Soyadı Kanunu'nun Uygulanması Sürecindeki Çalışmalar1. Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu V: Kocaeli; 09/03/2018 - 11/03/2018

 • Kisikli E. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA HALKA TASARRUF BİLİNCİ VE YERLİ MALI KULLANMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA ÇABALARI. I.ULUSLARASI TÜRK KÜLTÜR DÜNYASI SEMPOZYUMU: ; 24/09/2017 - 28/09/2017

 • Kısıklı E. Malatya'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin Kuruluş Amacına Yönelik Faaliyetler. Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür, Kimlik Cilt I: ; 30/05/2017

 • Kisikli E. Bolu Beyine Karşı Mücadelesiyle Simgeleşmiş Köroğlu'nu Yaşatan Bir Değer; İzzet Baysal. VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu: ; 30/11/2016

 • Kisikli E. LORD KINROS'UN 1951 YILI ANADOLU SEYAHATİ. ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA SEYYAHLAR VE SEYAHATNAMELERİ: ; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Kısıklı E. Lord Kinross'un 1951 Seyahati Çerçevesinde Anadolu. Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleni: Konya; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Kısıklı E. Lord Kinross'un 1951 Anadolu Seyahati. Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleni: Konya; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Kısıklı E. Lord Kinross'un 1951 Anadolu Seyahati. Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöşeni: Konya; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Kısıklı E. Bolu Beyine Karşı Mücadelesiyle Simgeleşmiş Köroğlunu Yaşatan Bir Değer; İzzet Baysal. VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu: Bolu; 10/10/2016 - 12/10/2016

 • Kısıklı E. BOLU BEYİ?NE KARŞI MÜCADELESİYLE SİMGELEŞMİŞ KÖROĞLU?NU YAŞATAN BİR DEĞER; İZZET BAYSAL. 6. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu: Bolu; 10/10/2016 - 12/10/2016

 • Kısıklı E. Malatya Milli İktisdat ve Tasarruf Cemiyeti'nin Kuruluş Amacına Yönelik Faaliyetler. Geçmişten Günümüze Uluslararası Malatya Sempozyumu: Malatya; 14/04/2016 - 16/04/2016

 • Kısıklı E. Malatya'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin Kuruluş Amacına Yönelik Faaliyetler. Geçmişten Günümüze Malatya Kent Kültür, Kimlik Sempozyumu: Malatya; 14/04/2016 - 16/04/2016

 • Kısıklı E. Demokrat Parti Döneminde Yerel Basında Iğdır ve Iğdır'ın İl Olma Mücadelesi. Kültür ve Tarih Bağlamında Uluslararası Iğdır Sempozyumu: Iğdır; 05/11/2015 - 07/11/2015

 • Kısıklı E. Osmanlı'dan Cumhuriyete Geçiş Yıllarında Urfa Kadınının Sosyo-Kültürel Yapısı, Adet ve Gelenekleri. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu: Şanlıurfa; 13/03/2015 - 15/03/2015

 • Kısıklı E. Osmanlı'dan-Cumhuriyet'e Geçiş Yıllarında Urfa Kadınının Sosyo-Kültürel Yapısı, Adet ve Gelenekleri. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu: Şanlıurfa; 13/03/2015 - 15/03/2015

 • Kısıklı E. Çelebi Cihan Efendi'nin Bahçesaray'daki Kültür Kurtumlarını Açış Konuşması. 11. Türkoloji Kongresi: İstanbul; 11/11/2014 - 13/11/2014

 • Kısıklı E. Çelebi Cihan Efendi'nin Bahçesaray'daki Kültür Kurumlarını Açış Konuşması. 11. Milli Türkoloji Kongresi: İstanbul; 11/11/2014 - 13/11/2014

 • Kısıklı E. Çelebi Cihan Efendi'nin Bahçesaray'daki Kültür Kurumlarını Açış Konuşması. XI. Milli Türkoloji Kongresi: İstanbul; 11/11/2014 - 13/11/2014

 • Kısıklı E. Fahrettin Kerim ve Tıp Dünyası Mecmuası. 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi: Van; 23/09/2014 - 26/09/2014

 • Kısıklı E. Fahrettin Kerim ve Tıp Dünyası Mecmuası. 6. Uluslarası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi: Van; 23/09/2014 - 26/09/2014

 • Kısıklı E. Niğde Güzel Mecmua'nın Türk Dünyası'nın Sosyal Bilimler Alanındaki Sorunlarına Bakışı. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu: Niğde Üniversitesi; 18/03/2014 - 21/03/2014

 • Kısıklı E. Eskişehir İstiklal Gazetesi. Türk Dünyası Ve Somut Olmayan KÜltürel Miras Başkenti Eşkişehir: Eskişehir; 24/10/2013 - 26/10/2013

 • Kısıklı E. Eskişehir İstiklal Gazetesi. 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi-Kültürel Miras: Eskişehir; 24/10/2013 - 27/10/2013

 • Kısıklı E. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Maraş'ta El Sanatlarını Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar. Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu: ; 18/04/2013 - 20/04/2013

 • Kisikli E. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Maraş'ta El Sanatlarını Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar. Türk Ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu: Kahramanmaraş; 18/04/2013 - 20/04/2013

 • Kisikli E. Atatürk Döneminde Cumhuriyet Kültürünü Yerleştirme Çabalatrı Çercevesinde Halk evleri ve Millet Mektepleri. Batman Uluslarası Katılımı Bilimve >Kültür Sempozyumu: Batman; 18/04/2012 - 20/04/2012

 • Kısıklı E. Harf Devrimi Sonrasında Yeni Harflerin Öğretiminde Usul ve Yöntemler. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu: Adana Çukurova Üniversitesi; 20/10/2011 - 22/10/2011

 • Kısıklı E. Romanya Türklerinin Atatürk ve Devrimlere Bakışı. Celal Bayar Üniversitesi II.Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu: Manisa; 13/05/2010 - 15/05/2010

 • Kısıklı E. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yapılandırılması Sürecinde ve Mustafa Kemal'in Hayatında İzmir. Kuvay-ı Milliyenin 90.Yılında İzmir ve Batı Anadolu: ; 06/09/2009 - 08/09/2009

 • Kısıklı E. Milli Mücadele Döneminde Mustafa Kemal'in Basınla İlişkisi. Kara Elmas Üniversitesi 2009 Medya ve Kültür Sempozyumu: Zonguldak; 02/07/2009 - 05/07/2009

 • Kısıklı E. Milli Mücadele Döneminde Mustafa Kemal'in Basınla İlişkisi. V. Kültür Araşturmaları Sempozyumu: Zonguldak; 02/07/2009 - 04/07/2009

 • Kısıklı E. Mehmet Akif'in Milli Mücadelede kamuoyu Oluşturması. İstiklal Marşının Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy: Ankara; 12/03/2009

 • Kısıklı E. Milli Mücadelede Kamuoyu Oluşumunda Mehmet Akif. I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu: Burdur; 19/11/2008 - 21/11/2008

 • Kısıklı E. Sivas Kongresi temsil Heyetinin Milli Mücadelede Kamuoyu Oluşumundaki Rolü. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu: Sivas; 27/10/2008 - 30/10/2008

 • Kısıklı E. İstanbul Basınında Edebiyatçılarımızın İstanbul'un İşgaline Bakışları. I.Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu: İstanbul Beykent Üniversitesi; 03/04/2008 - 05/04/2008

 • Kısıklı E, Yazıcı N. Yeni Türk Devleti'nin Oluşumunda ve Mustafa Kemal'in Hayatında Dolmabahçe'nin Yeri ve Önemi. 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu: İstanbul; 23/11/2007 - 26/11/2007

 • Kısıklı E. Atatürk Dönemi Türkiye Romanya İlişkileri. II. Uluslararası Romanya'da Türk Kültürünün İzleri: Romanya-Köstence; 03/09/2007 - 08/09/2007

 • Kısıklı E. Mustafa Kemal'in Milli Mücadelede Kamuoyu Oluşturmasında İrade-i Milliye Gazetesinin Yeri ve Önemi. İlkadımdan Cumhuriyete Milli Mücadele Sempozyumu: Samsun; 10/05/2007 - 12/05/2007

 • Yazıcı N, Kısıklı E. Yeni Türk Devletinin Oluşumunda ve Atatürk'ün Hayatında Dolmabahçenin Yeri ve Önemi. 150.Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu: İstanbul Dolmabahçe Sarayı; 22/11/2006 - 26/11/2006

 • Kısıklı E. Rizelilerin Milli Mücadelede Anadoluya Silah ve Malzeme Sevkiyatındaki Hizmetleri. I.Rize Sempozyumu: Rize; 16/11/2006 - 18/11/2006

 • Kısıklı E. Mütareke Dönemi Mustafa Kemal Paşa ve Bekir Ağa Bölüğü. Marmara Üniversitesi Hapishaneler Sempozyumu: iSTANBUL; 04/12/2004 - 06/12/2004