Öğr.Gör. BURÇAK KIZILTAN

İşletme Yönetimi ProgramıTel :
E-Posta : bkiziltan[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finansal Yönetim
 • Lisans (2010), İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Çalışma Alanları


 • FİNANS

 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

Kitaplar


 • Kızıltan B. Sağlık Kurumlarında Muhasebe. In:Dr.Öğr. Üyesi Oktay YANIK editors. Sağlık Kurumları Yönetimi. Ankara: SAGE Matbaacılık; 2018. p.83-100.

Makaleler


 • Öktem Ş, Kubat G, Kiziltan B. Otel İşletmelerinde Kadın İşgören Davranışlarını Etkileyen Algılara İlişkin Bir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2018; 29(2):197-208.

 • Öktem Ş, Kiziltan B, Öztoprak M. Otel İşletmelerinde Örgütsel Güven İle Örgüt İkliminin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri. İAD- İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016; 8(4):162-186. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Erhan DU, Kiziltan B, Vural A. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİM BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: ANKARA; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Kiziltan B. Şike Soruşturmasının Bist'te İşlem Gören Üç Büyüklerin Taraftar Ruhuna ve Mali Tablolarına Etkisi. 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017): ANKARA; 13/10/2017 - 14/10/2017

 • Öktem Ş, Kiziltan B. Otel İşletmelerinde Çalışanların İşyeri Güvenlik İklimi Algıları Üzerine Bir Araştırma. 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Vural A, Kiziltan B, Barut B, Kulaksiz S. KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. 3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ: TOKAT; 06/11/2015 - 07/11/2015