Öğr.Gör. ÖZKAN KUTLUCAN

Dış Ticaret ProgramıTel :
E-Posta : okutlucan[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2012), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
  • Yüksek Lisans (2007), Selçuk Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (1988), Kara Harp Okulu Komutanliği, İşletme

Çalışma Alanları


  • İŞLETME

  • BİLGİSAYAR-BİLİŞİM BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Bildiriler


  • Kutlucan Ö. Meslek Yüksekokullarında "Bilgisayarda Programlama" Dersinin Verilmesinde İzlenmesi Gereken Yöntemlerin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET 2017): Başkent Üniversitesi / Ankara / Türkiye; 12/10/2017 - 14/10/2017

  • Yıldız E, Kutlucan Ö, Kubat G, Tulum S, İffet Şahin F. Meslek Yüksek Okulları Eğitim ve Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. I. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu İsvet2016: Çorum/Türkiye; 12/10/2016 - 15/10/2016

  • Kubat G, Yıldız E, Kutlucan Ö, Tulum S, Altuntaş SC, Şahin Fİ. Mesleki Uygulama Dersi: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. I. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu İsvet2016: Çorum/Türkiye; 12/10/2016 - 15/10/2016