Öğr.Gör. GÖZDE KUBAT

İşletme Yönetimi ProgramıTel :
E-Posta : gozer[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2008), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • BİYOİSTATİSTİK

Makaleler


 • Öktem Ş, Kubat G, Kızıltan B. Otel İşletmelerinde Kadın İşgören Davranışlarını Etkileyen Algılara İlişkin Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2018; 29(2):197-208.

 • Koç A, Kırbıyık Ö, Kutbay YB, Özyılmaz B, Özdemir TR, Özer Kaya Ö, Kubat G, Peker Koç Z. Fetal HLA-G alleles and their effect on miscarriage. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saygi S, Erol İ, Alehan F, Yilmaz Yalçin Y, Kubat G, Ataç FB. Superoxide Dismutase and Catalase Genotypes in Pediatric Migraine Patients. JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, 2015; 30(12):1586-1590. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saygın S, Erol İ, Alehan F, Yılmaz Yalçın Y, Kubat G, Belgin Ataç F, C C. Superoxide Dismutase (SOD) and Catalase (CAT) Genotypes in Pediatric Migraine Patients. Journal of Child Neurology, 2015; :-. ( Pubmed )

 • Saygı S, Alehan F, Erol İ, Yılmaz Yalçın Y, Ataç FB, Kubat G. TGF-b1 Genotype in Pediatric Migraine Patients. Journal of Child Neurology, 2014; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kubat G. ÖZ DEĞERLENDİRMENİN 360 DERECE GERİ BESLEME YÖNTEMİNDEKİ İŞLEVSELLİĞİ. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012; (1):51-65.

Bildiriler


 • Kubat G, Şahin Fİ. Mesleki Eğitim Kapsamında Bölgesel İhtiyaçların Değerlendirilmesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. II. Uluslararası Kadın Kongresi: ; 04/10/2018 - 05/10/2018

 • Şahin Fİ, Kubat G. Farklı Sektörlerde Mesleki Eğitim Almış Kadınlara Yönelik Durum Analizi. II. Uluslararası Kadın Kongresi: ; 04/10/2018 - 05/10/2018

 • Kubat G, Şahin Fİ. Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Almış Kadınların İstihdam Durumlarının İncelenmesi: Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstidamı: ; 13/12/2017

 • Altuntaş SC, Kubat G. Türkiyede Dış Ticaretin Güncel Durumu ve Dış Ticarette Kalifiye. II. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: ; 12/10/2017 - 14/10/2017

 • Koç A, Kırbıyık Ö, Kutbay YB, Özyılmaz B, Özdemir TR, Özer Kaya Ö, Erdoğan KM, Saka Güvenç M, Kubat G, Peker Koç Z. Fetal HLA-G Allellerinin Düşük Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi: ; 28/09/2017 - 01/10/2017

 • Kubat G, Yıldız E, Kutlucan Ö, Tulum S, Altuntaş SC, Şahin Fİ. Mesleki Uygulama Dersi: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. I. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: ; 12/10/2016 - 15/10/2016

 • Yıldız E, Kutlucan Ö, Kubat G, Tulum S, Şahin Fİ. Meslek Yüksek Okulları Eğitim ve Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. I. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: ; 12/10/2016 - 15/10/2016

 • Kubat G, Altun E, Trükan S, Özer Kaya Ö, Koç A. Examine High Risk Pregnancy Data via Count Data Models. 2. Uluslararası Araştırmacılar-İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi: ; 04/05/2016 - 08/05/2016

 • Kubat G, Altun E, Türkan S, Özer Kaya Ö, Koç A. Examine High Risk Pregnancy Data via Count Data Models. 2. Uluslararası Araştırmacılar-İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi: Ankara; 04/05/2016 - 08/05/2016

 • Kubat G, Kurt Ş, Öktem Ş. Gelecekte En Çok Tercih Edilecek Meslek Alanlarının Tahmin Edilmesine. I. Ulusal Şişli Sempozyumu: ŞİŞLİ; 04/06/2015 - 05/06/2015

 • Kubat G, Kurt Ş, Öktem Ş. Üniversite Öğrencilerinin Sosyoekonomik Statülerine Göre Kendilerine Sunulan Hizmete Duyduğu Memnuniyeti Sorgulamaya Yönelik Bir Çalışma: Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu: Yalova; 21/05/2015 - 23/05/2015

 • Öktem Ş, Turgut H, Kubat G. Etik Liderliğin Çalışanların Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Özdeşleşme Davranışları Üzerine Etkisi: Turizm İşletmeleri Örneğii. 26. European Conference On Operational Research: Roma; 01/07/2013 - 04/07/2013

 • Kubat G, Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. FUNCTIONALITY OF SELF-ASSESSMENT İN 360 DEGREE FEEDBACK METHOD. Euro 2012 25. European Conference on Operational Research: Litvanya; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ, Kubat G. THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN INTRAPRENEURSHIP AND BUSINESS PERFORMANCE. Euro 2012 25. European Conference on Operational Research: litvanya; 08/07/2012 - 11/07/2012