Doç. Dr. BAHAR ARAZ TAKAY

Uluslararası Ticaret ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1695
E-Posta : btakay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Hacettepe Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans (1999), Hacettepe Üniversitesi, İktisat
 • Lisans (1995), Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • İKTİSAT TARİHİ VE İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Projeler


 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ, Batum U. ;Ankara'da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası. Ankara Kalkınma Ajansı ", Ankara", Ankara Kalkınma Ajansı", 01/12/2013.

Kitaplar


 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ. ;Bahar Araz Takay İpek Kalemci Tüzün editors. İz Bırakan adımlar: 41 Girişimci Kadının İlham Veren Hikayeleri. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2016

 • Araz Takay B. ;Aleksey Aleksandroviç'in Kulakları: 19. yüzyıl Rusya'sından İnsanManzaraları. In:Derya Güler Aydın-Çınla Akdere editors. Edebiyattaki İktisat. İstanbul: İletişim; 2014. p.177-190.

 • Araz Takay B. ;Evrimsel İktisadın Gelişimi. In:Muammer Kaymak-Ahmet Şahinöz editors. Darwin ve Evrimsel İktisat. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2011. p.11-25.

 • Araz Takay B. ;Veblen'de Ybancılaşma Olgusu. In:Feridun Yılmaz-Ozan İşler editors. İktisadı Felsefeyle Düşünmek. İstanbul: İletişim; 2011. p.155-171.

 • Araz Takay B. ;Neo-Schumpeteryen Teknolojik Yenilik: Tekno Ekonomik Paradigma Gizemi. In:Hakan Mıhçı editors. İktisada Dokunmak. Ankara: Pheenix; 2011. p.107-121.

Makaleler


 • Güler Aydın D, Araz B, Özer I. ;Adventurousandcharismaticspirits:EntrepreneursofVeblenand Schumpeter. Economic Letters, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kalemci Tüzün İ, Araz B. ;Patterns of female entrepreneurial activities in Turkey. Gender in Management, 2017; 32(3):166-182. ( SCOPUS )

 • Güler Aydın D, Araz B. ;Janus'un iki yüzü: Gösteriş Tüketimi ve Yabancılaşma. HÜİİBF, 2017; 35(1):1-19. ( EconLit )

 • Araz B. ;Marxist theory of Value and Profit, Financialization and Crisis - By Simon Mohun at METU. journal of economics and political economy, 2015; 2(5):340-341. ( ECONLIT )

 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ. ;Kadın Girişimciler Schumpeter'in Girişimcisi olursa. Niğde İİBF, 2015; 8(1):41-52. ( EBSCO )

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. ;What if Veblen and Marx met. Economic annals, 2014; LIX(202):131-156. ( EconLit )

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. ;Kapitalizmin Şövalyeleri: Sanayi Kaptanları. Hacettepe İİBF, 2013; 31(2):153-165.

 • Omay T, Araz Takay B, Eruygur A, Kılıç İ. ;Effects of Terrorist Activities on Foreign Direct Investment: Nonlinear Evidence. Review of Economics, 2013; 64(2):139-158. ( EBSCO )

 • Omay T, Araz Takay B, Eruygur A, Kılıç İ. ;The effects of Terrorist activities On foreign Direct İnvestment: Non Linear evidence. Review Of Economics, 2013; 64(2):139-158. ( EconLit )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. ;The role of Competetion on Techno-Economic Paradigm on Market. Economic Annals, 2012; 57(193):137-150. ( EBSCO )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. ;Schumpeterian Business Cycles: Innovation, Bubbles and Global Crises. International Journal of Humanities and Social Science, 2012; 2(7):123-128. ( EBSCO )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B, Özel H. ;Two Levels of Abstraction in Schumpeter and Marx:History and Capitalism. International Research Journal of Finance and Economics, 2010; 50:17-25. ( EconLit )

 • Araz Takay B, Arın P, Omay T. ;The endegenous and Non-Linear Relationship between Ethnic Terror and Economic Activity: Turkish Evidence. Defence and Peace Economics, 2009; 1:1-10. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Araz B, Güler Aydın D. ;The Evolving Role of the Entrepreneur: Veblen and Schumpeter. 22.Annual Conference of ESHET: Spain Madrid; 07/06/2018 - 09/06/2018

 • Araz B. ;Değer kavramına Sosyal ontoloji çerçevesinden bakış. 10.İktisadi girişim Çalıştayı: Ankara,Hacettepe; 15/03/2018 - 16/03/2018

 • Araz B. ;Comprasion BSOG and CSOG. Cambridge Social Ontology Group: Cambridge; 15/05/2017 - 17/05/2017

 • Araz B. ;An Ontological approach for Complex adaptive system. Berkeley Social Ontology Group: UC Berkeley; 01/05/2017 - 02/05/2017

 • Yalçıntaş A, Araz Takay B, Şenel E, Can Z, Aydın S, Hamişoğlu I, Kasap O. ;Reproductiveness of higher education institutions in Turkey: the case of `coursehouses. World Interdisciplinary Network for Institutional Research: Boston-USA; 02/09/2016 - 05/09/2016

 • ;Complex Adaptive System: The problem and A solution. 18th Association for Heteredox Economics: Glasgow; 07/07/2016 - 09/07/2016

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. ;The Effects of Techno-Economic Paradigm on Social Evolution. 18th International Conference on Social Sciences and Humanities: Paris; 16/05/2016 - 17/05/2016

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. ;Alışkanlık Üzerine:Veblen Ve Dewey. !4.TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ-ANKARA; 23/11/2015 - 25/11/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. ;Alışkanlık Üzerine:Veblen ve Dewey. TSBD 14.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ-Ankara; 23/11/2015 - 25/11/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. ;The Alienation Problem of the `Women? in the Market. International Conference on KNOWLEDGE AND POLITICS IN GENDER AND WOMEN?S STUDIES: ODTÜ-Ankara; 09/10/2015 - 11/10/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. ;The notion of Habit in Veblen:Pragmatist or not. XIX Annual Conference European Society for the History of Economic Thought: Rome Tre University, Rome; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Kalemci Tüzün I, Araz Takay B, Sezgin Ç, Batum U. ;A research on women entrepereneurship in turkey. OFEL 3rd International Conference on Innovation, Management and Entrepreneurship: Dubrovnik; 17/04/2015 - 18/04/2015

 • Araz Takay B, Aydın D. ;Yabancılaşmış Kadınlar. 13. Türkiye sosyal Bilimler Derneği Kongresi: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. ;Looking at the Financial Crises Through the eyes of Schumpeter and Minsky. The 17th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought: Economic Theory and Business Practice,: kingston university, londra; 16/05/2013 - 18/05/2013

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. ;If Marx and Veblen meets Starbucks. Symposium of Veblen: Capitalism and Possibilities for a Rational Economic Order: İstanbul; 06/07/2012 - 07/07/2012

 • Güler Aydın D, Araz Takay B, Özel H. ;Devaluation of Human. 16th Annual Conference Of The european Society For the History of Economic Thought: Saint Petersburg; 17/05/2012 - 19/05/2012

 • Araz Takay B. ;Kriz Teorisinin Üvey Kardeşleri:Marx ve Schumpeter. 12.Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Kongresi: Ankara; 12/12/2011 - 14/12/2011

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. ;Social Transformation under the Concept of Techno-Economic Paradigm. 15th Annual Conference of the Society for the History of Economic Thought: İstanbul; 19/05/2011 - 21/05/2011

 • Araz Takay B. ;Evrimsel İktisadın gelişimi. Evrimsel ekonomi Sempozyumu: Ankara; 19/11/2009 - 20/11/2009