Dr. Öğr. Üyesi ŞÜKRAN ÖKTEM

İşletme Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1017
E-Posta : sukran[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~sukran/

 • Doktora (1999), Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği
 • Yüksek Lisans (1993), Hacettepe Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği
 • Lisans (1981), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Önlisans (1977), Hacettepe Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • TURİZM

Kitaplar


 • Özer BŞ, Çelik C, Suvacı B, Kutlu Vurgun Z, Şavk A, Hafızoğlu Y, Çiçek E, Çetinkaya B, Öktem Ş, Unur K, Tağ MN, Şahin A, Ege İ, Turaboğlu TT, Gürgen E. Güdüleme Teknikleri ve Yönetimi. In:Tuncay Turan Turaboğlu editors. İşletmecilikte Güncel Konular. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım; 2011. p.209-232.

Makaleler


 • Öktem Ş, Öztoprak M. The Effects of Workplace Safety Climate on Organizational Identification and Job Satisfaction Perceptions in Hotel Kitchens.. Journal of Hospitality, 2020; 2(1):15-29.

 • Öktem Ş, Öztoprak M. THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION ON WOMEN EMPLOYEES: A RESEARCH ON HOTELS. Journal of Business Management and Economic Research, 2019; 3(12):60-73.

 • Öktem Ş, Öztoprak M. Mediation Role of Organizational Support in the Effect of Organizational Climate on Turnover Intention in Hotels. Journal of Management and Economic, 2019; 1(8):54-61.

 • Öktem Ş, Kubat G, Kızıltan B. Otel İşletmelerinde Kadın İşgören Davranışlarını Etkileyen Algılara İlişkin Bir Araştırma. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, 2018; 29(2):197-208.

 • Öktem Ş, Kızıltan B, Öztoprak M. Örgütsel Güven İle Örgüt İkliminin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine etkileri: otel işletmelerinde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016; 8(4):162-186. ( EBSCO )

 • Öktem Ş, Purina B. Standard Recipes of Traditional Turkish and Latvian Meals:Similarities and Differences. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2016; 4(2):87-101. ( EBSCO )

 • Öktem Ş. Standart Reçetelerin Turizm Sektöründe Sürdürülebilirliğe Katkısı: Mersin Yöresi Kahvaltı Örnekleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2014; 2(2):24-33. ( ASOS )

 • Öktem Ş. The Effect of The Ethical Leadership on Perceived Organizational Justice and Organizational Identification of The Employees: The Case of Tourism Businesses. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2013; 1(3):10-21. ( ASOS )

 • Tokmak İ, Turgut H, Öktem Ş. Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2013; 24(1):83-95. ( EBSCOhost )

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara?da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2013; (5):79-92. ( EBSCOhost )

 • Öktem Ş. "Pamukkale Yöresinde Bulunan Konaklama İşletmeleri ile Seyahat Acentelerinde Tüketicinin Korunması Kapsamında Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi, 2000; (1):40-48.

Bildiriler


 • Öktem Ş. PROBLEM BASED LEARNING TECHNIQUE APPLICATIONS IN TOURISM EDUCATION. Erasmus International Academic Research Symposium: Paris-Fransa; 11/10/2019 - 13/10/2019

 • Öktem Ş. Mersin Food Culture of Different Population People. 2nd International Conference, Food and Drink as Symbols: Historical Perspectives: Krakow/Poland; 27/10/2017 - 28/10/2017

 • Öktem Ş. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME TEKNİĞİ UYGULAMALARI. 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: Ankara-Türkiye; 12/10/2017 - 14/10/2017

 • Öktem Ş. Mediation Role Of Organizational Support In The Effect Of Organizational Climate On Turnover Intention In Hotels. 9th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality & Leisure to be held in Cartagena, Spain, 6/6/2017 - 6/11/2017.: Cartagena/Spain; 06/06/2017 - 11/06/2017

 • Öktem Ş. The Effects of Organizational Climate on Organizational Identification and Job Satisfaction: Hotel Sample. The 6th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference: Guangzhou, China; 14/07/2016 - 17/07/2016

 • Öktem Ş, Kızıltan B. Otel İşletmelerinde Çalışanların İşyeri Güvenlik İklimi Algıları Üzerine Bir Araştırma. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul Üniversitesi- İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Öktem Ş. THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION ON WOMEN EMPLOYEES: A RESEARCH ON HOTELS. 5th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference: Beppu/Japonya; 18/06/2015 - 21/06/2015

 • Kubat G, Kurt Ş, Öktem Ş. Gelecekte En Çok Tercih Edilecek Meslek Alanlarının Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Çalışma: Kazan İlçesi Örneği. I. ULUSAL ŞİŞLİ SEMPOZYUMU: TÜRKİYE?DE MESLEK YÜKSEKOKULU ALGISI: İstanbul; 04/06/2015 - 05/06/2015

 • Kubat G, Kurt Ş, Öktem Ş. Üniversite Öğrencilerinin Sosyoekonomik Statülerine Göre Kendilerine Sunulan Hizmete Duyduğu Memnuniyeti Sorgulamaya Yönelik Bir Çalışma: Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. 4. Uluslararası Meslek Yüsekokulları Sempozyumu: Yalova; 21/05/2015 - 23/05/2015

 • Öktem Ş, Purina B. STANDARD RECEIPES OF TRADITIONAL TURKISH AND LATVIAN MEALS: SIMILARITIES AND DIFFERENCES. 4thAdvances in Hospitality and Tourism Marketing and Management: Reduit-Mauritius; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Öktem Ş, Turgut H, Kubat G. The Effect Of The Ethical Leadership on Perceived Organizational Justice and Organizational Identification of The Employees: The Case of Tourism Businesses. 26th European Conference on Operational ResearchXXVI EURO/Informs, Rome/Italy, 1-4 July 2013: Rome/Italy; 01/07/2013 - 04/07/2013

 • Kubat G, Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. FUNCTIONALITY OF SELF-ASSESSMENT IN 360 DEGREE FEEDBACK METHOD. 25 th European Conference On Operational Research: Vilnius Lithuania; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ, Kubat G. THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN INTRAPRENEURSHIP AND BUSINESS PERFORMANCE. 25 th European Conference On Operational Research: Vilnius Lithuania; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Tokmak İ, Turgut H, Öktem Ş. TURİZM VE OTELCİLİK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK-OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu (UMÇÖS-2012): Nevşehir; 13/06/2012 - 15/06/2012

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. SOSYOTROPİK-OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA. UİK11. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: KONYA; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Gücel C, Turgut H, Tokmak İ, Öktem Ş. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü: İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. UİK11. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: KONYA; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Öktem Ş, Şahin Fİ. Sektör ve Meslek Yüksekokulu Beklentilerine Bir Örnek: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulunda Açılması Hedeflenen Programlara İlişkin Bir Çalışma. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu: Kuşadası Aydın; 25/05/2011 - 27/05/2011

 • Öktem Ş, Şahin F. Sektör ve Meslek Yüksekokulu Beklentilerine Bir Örnek: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu?nda Açılması Hedeflenen Programlara İlişkin Bir Çalışma. II. Uluslararası VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu: Kuşadası/Aydın; 25/05/2011 - 27/05/2011

 • Öktem Ş. Turizm Sektöründe Standart Reçetelerin Önemi Kapsamında Bir Çalışma: Mersin Yöresel Yemekleri. Mersin Sempozyumu: Mersin; 19/11/2008 - 22/11/2008

 • Barutçu E, Öktem Ş. İş İşgören Uyumu Açısından Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama. Ulusal Ergonomi Kongresi: Denizli; 16/10/2003 - 18/10/2003

 • Öktem Ş, Koçoğlu D. Otel Yönetiminde Rekabet Avantajı Elde Etmede Bir Araç: Six Sigma. Ulusal Ergonomi Kongresi: Denizli; 16/10/2003 - 18/10/2003

 • Kalınkara V, Öktem Ş. Otel İşletmelerinde Mutfak Donanımının Çalışanlara Uygunluğunun Ergonomik Olarak Değerlendirilmesi. First Tourism Congress Of Mediterranean Countries: Antalya; 17/04/2002 - 21/04/2002

 • Öktem Ş. Sağlık Turizmi Kapsamında Balneoloji Yöntemleri. 1.Ulusal Kaplıca Turizmi Sempozyumu: Gönen Balıkesir; 05/05/2001 - 06/05/2001

 • Öktem Ş, Yalçınkaya B, Kacar N. Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna İlişkin Örnek Bir Çalışma. Erciyes Üni. Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Haftasonu Semineri VII. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Ürgüp, Nevşehir, Türkiye.; 24/11/2000 - 26/11/2000

 • Öktem Ş. Konaklama İşletmelerinde Verimliliği Arttırmada Standart Reçetelerin Önemi ve Pamukkale Yöresinde Bir Örnek Çalışma. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi,: Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; 12/06/2000 - 14/06/2000

 • Akova O, Öktem Ş. Is Etudu Uygulamalarının Konaklama Isletmelerinin Verimliligine Etkileri Konusunda Pamukkale'de Yapılan Bir Ornek Calısma. Denizli'de Sanayilesme ve Kentlesme Sempozyumu: Denizli, Türkiye; 15/10/1999 - 17/10/1999